Sastanak sa načelnikom Uprave za planiranje i izgradnju

2212

U četvrtak, 01.jula 2010.godine sa početkom u 12h održan je sastanak u kabinetu g-dina Milovanovića, zamenika načelnika Uprave za planiranje i zgradnju.

Na početku sastanka Dragan Đorđević je upoznao g-dina Milovanovića sa projektom i glavnim ciljem, kao i da nam u lancu institucija koje su nam bitne stoji i Uprava za planiranje i izgradnju.

G-din Milovanović nas je upoznao sa nadležnostima Uprave, a kao najvažnije naveo izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za rekonstrukciju i izgradnju i sprovođenje urbanističkih planova. Ukazao nam je da se propusti javljaju kod overavanja projekata i da je takvih propusta bilo dosta pre dolaska na čelo Uprave sadašnjeg rukovodstva, ali da je urbanistički haos nastao radom njihovih prethodnika veliki problem i da u njihovim dozvolama uopšte nije bilo reči o standardima za osobe sa invaliditetom.

Takođe nam je skrenuo pažnju na značaj Uprave za imovinu i inspekcijske poslove kao vrlo bitne u sprovođenju inspekcijskog nadzora u vezi sa gradnjom i rekonstrukcijom.

Sastanku je prisustvovao i g-din Igor Igić, šef Odseka za sprovođenje planova, koji nam je bliže objasnio kako Uprava sada prati sve stvari vezane za izdavanje dozvola, među kojima i one koje se odnose na standarde u gradnji, a tiču se direktno osoba sa invaliditetom. Pokazao nam je elaborirani primerak sa uputstvom i zakonskom regulativom.