Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni forum, Novi Pazar, 24. jun 2010. godine

2217

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona o zabrani diskriminacije.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje projekat “Otvoreni Forum” u šest gradova Srbije – Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu i Bujanovcu, a u četvrtak, 24. juna 2010. godine u Novom Pazaru, u hotelu Atlas sa početkom u 12h. održan je i četvrti po redu seminar.

Seminar je realizovan u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem opšteg Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju.

Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminacije, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.

Seminar je otvorio Alija Halilović, koordinator Chris office Novi Pazar i moderator seminara, a o prve dve teme „Zakon o zabrani diskriminacije“ i „Postupanje organa u slučajevima diskriminacije“, govorio je Goran Miletić, pravni savetnik Civil Rights Defendersa. Predavanje je bilo vrlo kvalitetno, pa i pored toga što je u kontinuitetu trajalo duže od jednog sata, zaokupilo je pažnju prisutnih do samog kraja. Inače, samo izlaganje Gorana Miletića bilo je potkrepljeno sa dosta primera iz svakodnevnice, što je svakako ostalo upečatljivo kada je u pitanju prvi deo seminara. Nakon kraće pauze počeo je drugi deo seminara sa sledećim temama „Uvod u medijaciju-prezentacija“ kao i „Praktični aspekti primene medijacije u slučajevima diskriminacije“ govorio je advokat Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji. Ova tema po svom sadržaju dosta „životnija“ izazvala je interesovanje prisutnih i bila interaktivnija u odnosu na prvi deo seminara. Seminaru je prisustvovalo 22 učesnika, i to predstavnici 11 nevladinih organizacija i 11 predstavnika lokalnih institucija (MUP RS PU Novi Pazar, Prekršajni sud, KC Damad, MAD Merhamet Sandžak, Gradska uprava Novi Pazar,Bošnjačka kulturna zajednica). TV emisija “Otvoreni Forum” emitovana je 27.06.2010. godine na RTV Jedinstvo u Novom Pazaru.

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/Otvoreni Forum CHRIS_/OtvoreniForum-NoviPazar.flv[/flv]