Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji – Otvoreni Forum, Niš, 26. i 27. maj 2010.

2179

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona o zabrani diskriminacije.

U holu Gradske kuće u Nišu, 26. i 27. maja 2010. organizovan je treći seminar po redu, u saradnji sa Centrom za unapređivanje pravnih studija CUPS iz Beograda.

Projekat “Otvoreni Forum” Mreža Odbora CHRIS realizovan je u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem opšteg Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju. Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminacije, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.

Seminar je otvorio Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora CHRIS, i moderator seminara u Nišu, a prvi dan seminara učesnici su imali prilike da se upoznaju sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, međunarodnim evropskim standardima, domaćim zakonima i zabranjenim oblicima diskriminacije, direktnom i indirektnom diskriminacijom, viktimizacijom, oblicima uznemiravanja i govorom mržnje. Predavač je bio dr. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija. Advokatica Violeta Kocić Mitaček je u nastavku seminara raznim primerima iz prakse istakla prepoznavanje slučajeva diskriminacije i slučajeva podobnih za medijaciju, posebno diskriminacija osoba sa invaliditetom, kao i građansko-pravna zaštita. Poslednje predavanje prvog dana seminara je bilo o krivično-pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije gde je advokatica Tanja Drobnjak istakla i međunarodne standarde iz ove oblasti.

Drugog dana seminara učesnici su se na interaktivan način upoznali sa pojmom medijacije, veštinama kao i praktičnim aspektima primene medijacije u slučajevima diskriminacije. O medijaciji je govorio advokat Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji, koji je istakao značaj uvodjenja ove metode rešavanja različitih problema i sukoba, kao vrste perspektive.

Seminaru je prisustvovalo 43 učesnika, i to predstavnici 12 udruženja nevladinih organizacija, kao i 29 predstavnika lokalnih institucija (advokati Osnovnog javnog tužilastva, Višeg javnog tužilaštva, Apelacionog suda, Prekršajnog suda, predstavnici opština, predstavnici pravnih službi Apoteke, Kliničkog centra, Zdravstvenog centra, Hitne pomoći, Instituta za javno zdravlje, direktor Centra za socijalni rad, predsednik Saveta za osobe sa invaliditetom, kabinet gradonačelnika Niša, pravnik Centra za medijaciju, Zaštitnica građana Niša i ostali). Velika većina učesnika (preko 80%) smatra da je sadržaj programa bio itekako zanimljiv i koristan za njihov budući rad, kao i da bi ovakve programe trebalo češće organizovati.TV emisija “Otvoreni Forum” emitovana je 26.05.2010. godine na RTV5 u Nišu.