Sastanak sa načelnikom Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

2170

U ponedeljak, 21.juna 2010.godine, održan je sastanak sa Dejanom Jovanovićem, načelnikom Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, u zgradi Uprave, ul. Generala Tranijea br. 11a. Delegaciju Odbora za ljudska prava Niš su činili: Dragan Đorđević, koordinator projekta, Jelena Petrović, asistent na projektu, i Ivan Radenković, asistent na projektu.

Najpre je Dragan Đorđević predstavio organizaciju i istorijat postojanja Odbora za ljudska prava, a zatim i ciljeve i misiju projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“.

G-din Jovanović nam je na početku svog izlaganja izložio pre svega delokrug i nadležnosti Uprave na čijem je čelu, a zatim probleme sa kojima se Uprava susreće a koji su proceduralnog karaktera i tiču se birokratske komunikacije između institucija. Sve to utiče loše na brzinu i realizaciju planiranih projekata. Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj sprovodi program infrastrukturalnog održavanja, što podrazumeva rekonstrukciju postojećih objekata, uličnih i vanuličnih površina, dakle sve ono što se ne tretira kao izgradnja. G-din Jovanović podržava našu ideju o javnom zagovaranju i na sastanku je dogovorena buduća saradnja.