Koalicija za ustavnu demokratiju

2183
Foto: Joseph Beuys

Ustavna demokratija obezbeđuje jednaku slobodu svim članovima zajednice. Slaganje sloboda potiče iz jednakog pravnog položaja svakog pojedinca. U ustavnoj demokratiji nema onih koji su manje ili više slobodni od drugih.

Jednaka sloboda stiče se ravnopravnim učešćem svih zainteresovanih strana u izgradnji pravnog poretka zajednice. Svima onima koji između sebe dele isto pravno, odnosno političko pitanje mora se garantovati pravo da učestvuju u rešavanju ovog pitanja.

Do odgovora na pravno, odnosno političko pitanje dolazi se u procesu javne deliberacije. Razmena stavova i mišljenja predstavlja osnov za pronalaženje jedinstvenog rešenja, zajedničkog za sve one koji su u učestvovali u komunikaciji.

Pravni poredak Republike Srbije ne odražava ove temeljne ideje ustavne demokratije. Pojedinci koji žive na njenoj teritoriji nisu jednako slobodni. Posebno, njima se ne omogućava jednako učešće u stvaranju pravnih pravila koja se na njih odnose.

Ustav iz 2006. godine usvojen je bez ikakve rasprave. O sadržini ustavnih rešenja nisu imali prilike da se izjasne čak ni narodni poslanici, dok su građani za ova rešenja saznali tek pošto su poslanici za njih glasali. Stoga se zaključuje da ovaj dokument nema nikakv demokratski legitimitet.

Dvanaest godina nakon usvajanja Ustava, kad se govori o promeni pojedinih njegovih odredbi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ne smemo propustiti priliku da damo svoj doprinos redefinisanju pojedinih ustavnih rešenja koja se odnose na ljudska prava, pravosuđe i položaj nezavisnih organa vlasti. Moraju biti ispravljene pravne i logičke greške, moraju biti unapređena pravila vezana za pojedine kategorije lica, kao što se moraju rešiti i pitanja koja sprečavaju napredak društva.

Svesni neophodnosti uzajamnog poštovanja dostojanstva ličnosti članova društva, koristeći se iskustvima razvijenih demokratija, u iskrenoj želji da doprinesemo uspostavljanju zajednice jednako slobodnih ljudi, mi, potpisane organizacije, slobodne smo da posvetimo svoje aktivnosti organizovanju i širenju rasprave o predlozima za izmenu i dopunu Ustava iz 2006. godine.

U tom cilju ustanovljavamo Koaliciju za ustavnu demokratiju.

Centar za unapredjivanje pravniih studija https://cups.rs/
Civil Rights Defenders https://crd.org/
Fond za humanitarno pravo http://www.hlc-rdc.org/
Inicijativa mladih za ljudska prava http://www.yihr.org/
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS http://chris-network.org/
Jednakost http://www.jednakost.org/