Programski savet i uticaj građana na javne medijske servise

2163

U okviru projekta „Uticaj građana na javno informisanje Odbor za ljudska prava Niš  je 21.05.2018. godine u Novom Sadu organizovao debatu pod nazivom  „Programski savet i uticaj građana na javne medijske servise“. 

Debata je organizovana u cilju jačanja učešća građana u radu javnih medijskih servisa i (samo)regulatornih tela za medije, a u radu su učestvovali predstavnici Ministartsva kulture i informisanja, Programskog saveta JMU RTV, menadžmenta JMU RTV, Misije OSCE u Srbiji, novinarskih i medijskih udruženja, i organizacija članica koalicije Građani za medije.  Debata je jedna od aktivnosti projekta „Uticaj građana na javno informisanje koji Odbor za ljudska prava Niš vodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a sa ciljem  unapređenja pravnog okvira za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa i za izbor članova upravljačkih tela medijskih javnih servisa i (samo)regulatornih tela za medije. Preporuke s ovakvih skupova će kroz javno zagovaranje doprineti novoj Medijskoj strategiji i zakonodavstvu. Stručna debata nije bila otvorena za medijsko izveštavanje (Chatham House rule), a na početku debate učesnicima  su se obratili:

  • Maja Petrović, predsednica Programskog  saveta  JMU RTV
  • Aleksandar Gajović, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije
  • Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava Niš

Prvi panel  pod nazivom “Čemu služe programski saveti javnih medijskih servisa?” pokrenuo je diskusiju i otvorio mnogobrojna pitanja o radu programskog saveta  JMU RTV, a pre svega da li su programski saveti glavno sredstvo uticaja građana na rad javnih medijskih servisa i kako to izgleda u praksi, da li je  način izbora članova dobar a proces dovoljno transparentan, da li se koriste sve zakonske mogućnosti i dr. U uvodnom  izlaganju, predsednica Programskog saveta JMU RTV Maja Petrović je istakla da su ovakave  debate neophodne  i dodatna mogućnost da se unapredi proces uključivanja građana u kreiranje medijskih sadržaja JMS u Srbiji. Državni Sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Aleksandar Gajović je istakao da je Zakon o javnom informisanju iz 2014. dobar ali da tek kada se krene u primenu puno toga treba izmeniti a posebno članove 28.29.30.i 31. koji se tiču kriterijuma za izbor članova Programskih saveta i njihove nadležnosti,  osvrćući se na prakse Javnih medijskih servisa u regionu i transparentnost interesa javnog mnjenja. Tokom diskusije posebno su naglašeni brojni izazovi u radu JMU RTV, pre svega finansijke prirode,  loša komunikacija između  Programskog saveta i menadžmenta RTV koja ima kao jednu od posledica da se Programski savet naknadno informiše I odluči  o sadržaju koji je već emitovan, nepostojanju kontiunirane analize medijskih sadržaja etc. U nastavku diskusije  iznet je niz predloga za unapređenje efikasnosti  programsko saveta, postupka javnih rasprava,  povećanje transparentnosti i jačanje  realnog uticaja građana na rad javnih medijskih servisa. Uvodničari prvog panela bili su Miloš Katić, član Programskog  saveta JMU RTS i Maja Divac, novinarka PG Mreža, a moderator je bio Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava Niš.

Na drugom panelu pod nazivom “Kako unaprediti izbor članova REM?” diskusija je potvrdila da je Savet REM-a  jedna od najslabijih karika u sistemu regulacije, da funkcionisanje nije nezavisno od političkog uticaja i  da ovo telo samo delimično ispunjava svoje nadležnosti, a da je jedan od ključnih uzroka činjenica da je izbor članova REM-a obavljen protivno zakonom propisanim uslovima uz višestruko kršenje zakona od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Učesnici debate su takođe dobili i detaljnije informacije o iskustvima organizacija civilnog društva o postupku izbora članova Saveta REM-a,  i Upravnom postupku koji je pokrenut protiv Narodne skupštine RS.Uvodničar ovog panela bio je  Ivan Grujić iz Edukacionog  centara Leskovac. Preporuke sa debate  će se kroz javno zagovaranje koristiti tokom procesa usvajanja nove  Medijske strategije i zakonodavstva.

Debata je organizovana zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.