Zajedno za pristupačnost – sastanak Koalicije

2098

U cilju smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom u Nišu, stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i u život lokalne zajednice,  kao i poštovanja načela jednakosti za sve građane Niša bez obzira na njihova lična svojstva, Odbor za ljudska prava Niš realizuje projekat „Zajedno za pristupačnost“. Specifičan cilj projekta je usvajanje odluke Skupštine Grada  Niša da u budžetu za 2019. godinu opredeli najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova.

11.maja 2018. godine je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš održan sastanak  sa udruženjima osoba sa invaliditetom koje čine Mrežu podrške inicijativi „Zajedno za pristupačnost“ , na kojem su razmatrane dosadašnje aktivnosti i  razmatrane dalje akcije javnog zagovaranja. Usaglašeno je da je neophodno tražiti od osnovnih i srednjih škola u Nišu informaciju o tome koliko je dece u školi  koja su korisnici invalidskih kolica ili nekog drugog ortopedskog pomagala, po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi se u tim školama  započeo proces javnog zagovaranja i direktnog rada sa učenicima i profesorima tih škola. Učesnici sastnaka su informisani o aktivnostima mapiranja i fotografisanja  trenutnog stanja  u nekim niškim srednjim i osnovnim školama, a u cilju odabira prioritetnih škola  za dalje delovanje i dokumentovanje problema nepristupačnosti i nedostupnosti obrazovnih institucijau Nišu. Takođe, učesnici sastnka su inofrmisani o tribini koju je povodom 5.maja, Međunarodnog dana samostalnog života  organizovao  Centar za samostalni život OSI iz Niša :
Na tribini je posebno bilo reči  o izazovima samostalnog života, i o pristupačnosti i dostupnosti obrazovnih institucija  koji je ključ za ostvarenje samostalnog života i uključivanje u aktivan život zajednice. Na kraju, usaglašeni su planovi za organizaciju predstojeće akcije „Stolice u paru“.

Inicijativa  „Zajedno za pristupačnost“ Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

#EUjasno #EUglasno