Kad finansiram, želim da biram!

2153

Kako bi teme koje smatrate važnim ušle u listu tema od javnog interesa, potrebno je da grad donese odluku o koslutovanju građana u ovom procesu. Tražimo uvođenje Mehanizma za utvrđivanje javnog interesa u javnom informisanju, koji će omogućiti da građani utiču na to za koje teme se opredeljuje novac svih nas!

Pridružite nam se, hajde da se zajedno izborimo za ono što je naše pravo a njihova obaveza – Da nas pitaju! Za početak, dovoljan je jedan klik i 30 sekundi ⬇️⬇️

https://bit.ly/348XHDG

#KadFinansiramBiram #HoćuVažneTemeNeŠećerleme #BudimoInformisaNI

Realizaciju projekta ,,Budimo InofrmisaNi“, finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, kao deo programa „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ , a koji sprovode British Council i Trag fondacija.