Budimo informisaNI

Na niškim konkursima koji se raspisuju za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u poslednjih sedam godina podeljeno je više od 4 miliona evra (507 miliona dinara)

Primera radi, u budžetu za 2022. godinu, za zaštitu životne sredine izdvojeno je 137,4 miliona, dok je za lokalni ekonomski razvoj izdvojeno ukupno 108,5 miliona dinara.

Iako ovi projekti treba da služe potrebama građana, odnosno, da doprinesu informisanju građana o temama o kojima u medijima nema dovoljno informacija, Grad Niš[1] nikada nije pitao građane šta bi želeli da gledaju, slušaju ili čitaju u medijima koje su, preko ovakvih konkursa, plaćali iz svog džepa.

[1] Izuzetak u konkretnom slučaju je Gradska opština Pantelej, gde je sa više ili manje uspeha održavana javna rasprava o tome šta stanovnici opštine smatraju medijskim temama od javnog interesa.

Zbog toga je Odbor za ljudska prava Niš pokrenuo inicijativu da se građanima Niša omogući da utiču na to za koje se teme i kakav pristup izveštavanju izdvaja novac svih građana.

Pozivamo vas da utičete na formiranje predloga tema od javnog značaja time što ćete popuniti anketu u nastavku i podržati inicijativu  #GrađanskiAlarm #BudimoInformisaNI!

Tražimo da #KadFinansiram_SadržajBiram!

KAKO BI TEME KOJE SMATRATE VAŽNIM UŠLE U LISTU TEMA OD JAVNOG ZNAČAJA POTREBNO JE DA GRAD DONESE ODLUKU O KONSULTOVANJU GRAĐANA U OVOM PROCESU.

TRAŽIMO UVOĐENJE MEHANIZMA KOJI ĆE OMOGUĆITI DA GRAĐANI UTIČU NA TO ZA KOJE TEME SE OPREDELJUJE NOVAC SVIH NAS.