Obustaviti netransparentni postupak za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

1898

Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Narodne Skupštine Republike Srbije da obustavi postupak izbora novog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i osigura inkluzivnost i transparentnost tokom celog postupka. Iako je sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj će se predstaviti jedini kandidat za budućeg Poverenika zakazana za danas (23. novembar) u 12h, javnost još nije upoznata sa imenom kandidata, što ceo postupak čini faktički tajnim.

Mandat prethodnog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je istekao 27. maja 2020. godine. Iako je postupak izbora novog Poverenika formalno pokrenut pismom poslaničkim grupama, do izbora nije došlo, iako je tada prošlo skoro šest meseci. Javnosti nije poznato da je neka od poslaničkih grupa u novom sazivu parlamenta predložila kandidata, ali je sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije zakazana u petak (20. novembar) u popodnevnim časovima za ponedeljak 23. novembar 2020 godine. Na ovoj sednici, predstaviće se jedini kandidat za Poverenika, čije ime još nije poznato javnosti. Prema dnevnom redu, na istoj sednici će se glasati za predlog za izbor Poverenika o kome će se izjasniti Skupština Srbije.

Organizacije za ljudska prava zahtevaju obustavljanje postupka i omogućavanje svim zainteresovanim građanima, grupama i organizacijama da učestvuju u procesu izbora, da budu upoznati sa imenima potencijalnih kandidata i o njima iznesu svoje mišljenje, posebno u vezi sa pitanjem da li oni ispunjavaju Zakonom o zabrani diskriminacije propisane uslove za izbor. Ovo se prvenstveno odnosi na pripadnike manjinskih zajednica i grupa, kojima je veoma važna stručnost kandidata i jasna opredeljenost za saradnju za organizacijama koje se bave ljudskim i manjinskim pravima.

Članice Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pristup pravdi i partnerske organizacije:

 1. Centar za unapređivanje pravnih studija
 2. Civil Rights Defenders
 3. LABRIS
 4. GETEN
 5. Udruženje studenata sa hendikepom
 6. Jednakost
 7. CHRIS mreža odbora za ljudska prava u Srbiji
 8. PRAXIS
 9. Fond za humanitarno pravo
 10. Inicijativa mladih za ljudska prava
 11. Centar za prava deteta
 12. Urban-In
 13. Žene u crnom
 14. Snaga juga
 15. Da se zna
 16. Belgrade Pride
 17. Pride Society
 18. Kuća ljudskih prava koju čine:
 19. Beogradski centar za ljudska prava
 20. Građanske inicijative
 21. Centar za praktičnu politiku
 22. Komitet pravnika za ljudska prava – YUKOM
 23. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 24. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 25. Odbor za ljudska prava Leskovac
 26. Kulturni centar DamaD
 27. Opre Roma Srbija

Leave a Reply