E-learning škola demokratije i ljudskih prava – seminar o zaštiti podataka o ličnosti

2047

U nastojanju da se studenti Univerziteta u Beogradu upoznaju sa mogućnostima zloupotrebe ličnih podataka, 26.12.2011. godine  u Domu omladine Beograda održan je jednodnevni seminar za studente na temu zaštita podataka o ličnosti. Seminar “Zaštita podataka o ličnosti” deo je istoimenog projekta koji je dobio podršku u okviru E-learning škole demokratije i ljudskih prava. Projekat su realizovale studentkinje E-learning programa, Jelena Jović i Milica Bogdanov, uz pomoć studentkinja i studenata prava i andragogije.

Seminar je posetilo preko 50 studenata, profesora i asistenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su akivnim učešćem nastojali da doprinesu boljoj implementaciji Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tokom seminara, studenti su stekli uvid u osnovu problematike zaštite podataka o ličnosti, kroz interaktivne radionice i prezentacije studenata Pravnog fakulteta, nakon čega su u radnim grupama razmatrali mogućnosti implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svakodnevnom studentskom životu. Gostujući predavač na seminaru bio je Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), koji je studentima ukazao na mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka. U razgovoru sa Poverenikom, studenti su iznosili različite primere zloupotrebe ličnih podataka i bili zainteresovani za postojeće mehanizme zaštite.