Uklonimo barijere – sastanak Mreže u Udruženju distrofičara grada Niša, 22.12.2011.

2144

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

Odbor za ljudska prava iz Niša je, zajedno sa članicama Mreže održao sastanak u četvrtak, 22. decembra u prostorijama Udruženja distrofičara grada Niša. Na sastanku je, između ostalog, bilo reči o organizaciji Foruma sa predstavnicima Uprave za obrazovanje, omladinu, kulturu i sport i predlaganju prioriteta od strane članova udruženja za obrazovne institucije koje su za adaptaciju u narednoj 2012. godini.