Forum “Jednakost za sve” – Odbor za ljudska prava Niš

2117

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U ponedeljak, 26.12., sa početkom u 11h održan je forum “Jednakost za sve” u organizaciji Odbora za ljudska prava iz Niša. Forumu su prisustvovali članovi udruženja distrofičara Niša, udruženja paraplegičara nišavskog okruga, članovi centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, niško udruženje studenata sa hendikepom, članovi društva cerebralne i dečije paralize, kao i predstavnici Uprave za obrazovanje, omladinu, kulturu i sport i nastavni radnici škola “Kralj Petar I” i “Sreten Mladenović Mika”. Forumu su prisustvovali i mladi članovi udruženja distrofičara grada Niša koji su svoja iskustva i poteškoće u školovanju preneli prisutnima.

Cilj ovog skupa bio je da se zajedničkom saradnjom udruženja osoba sa invaliditetom i Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport odrede prioriteti škola koje su neophodne za adaptaciju, kako bi đacima sa fizičkim invaliditetom bilo omogućeno jednako obrazovanje.