Prezentacija mini projekta u okviru E-learning programa

2113

Partneri za demokratske promene Srbija i Odbor za ljudska prava Niš, su, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji organizovali program obuke studenata završnih godina putem interneta (E-learning program) iz oblasti demokratije i ljudskih prava.

Kroz E-learning program je prošlo 135 studenata završnih godina fakulteta, koji su imali priliku da, nakon odlušanog programa konkurišu za mini-projekte iz oblasti demokratije i ljudskih prava, uz finansijsku podršku organizatora. Jedan od 4 projekta koji su dobili podršku za realizaciju projekta jeste grupa studenata iz Niša sa predlogom projekta: “Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja”. Grupa od tri studenata (Milena Vučić, Milan Matejić i Vladimir Nakić) je prezentovala svoj projekat, ističući da u Nišu nema dovoljno projekata koji su usmereni na srednjoškolce i koji bi se bavili razvijanjem veština nenasilne komunikacije i poštovanjem različitosti bile one socijalne, kulturne ili verske. „Projektom želimo da postignemo veću ličnu participaciju učenika u nenasilnom rešavanju konflikata, prihvatanje različitosti, oslobađanje od predrasuda i negovanje kvaliteta nenasilne komunikacije. Takođe, razvoj tolerantnosti među srednjoškolskom populacijom, sprečavanje diskriminacije i predstavljanje ljudskih prava i sloboda kroz radioničarski rad i predavanja učesnicima u projektu pružaju mogućnost pravovremene prevencije konflikata“, istakao je Vladimir Nakić.