“Zaštita podataka o ličnosti”

2050

Naziv projekta: “Zaštita podataka o ličnosti”
Mesto realizacije projekta: Beograd
Trajanje projekta: 24.12.2011, od 10:00h do 16:30h
Potreban iznos za realizaciju projekta: 78.500,00 dinara (770€)

Kratak opis projekta

Svakodnevno susretanje sa ostavljanjem ličnih podataka različitim institucijama i organizacijama, donosi mogućnost da se ti podaci iskororiste u neprimerene svrhe. Projekat obuhvata studente Beogradskog Univerziteta – Filozofskog Fakulteta, koji su u okviru studentskog života, najviše izloženi ovakvom vidu zloupotrebe podataka. Takođe, studenti predstavljaju veliki procenat korisnika socijalnih mreža, na kojima svakodnevno iznose podatke svog ličnog života. Prilikom dobrovoljnog davanja podataka, potrebno je upozoriti studente da imaju prava da znaju svrhu i razlog davanja istih. Putem edukativnih predavanja i radionica sprovešće se osvešćivanje studenata o opasnosti neovlašćenog korišćenja ličnih podataka, i time pružiti podrška implementaciji Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na Fakultetu.

Ciljna grupa projekta
Studenti Univerziteta u Beogradu – Filozofski fakultet.

Cilj/ciljevi projekta
Pokretanje inicijative za implementaciju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Projektne aktivnosti
Radionica u trajanju od šest sati.