Treći seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Treći seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš 11. maja 2004. Dugoročni cilj ovog...

Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM

CHRIS-ova Mreža pravne pomoći koja je samo utoku 2002. godine obradila više od 800 predmeta i pružila pravnu pomoć u više od 1200 slučajeva,...

Drugi seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Drugi seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Resurs Centra Leskovac, u ponedeljak, 13.oktobra. Na seminaru se razgovaralo o...

“Osnaživanje i edukacija samohranih majki”

15.09.2003. god. Odbor za ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta “Osnaživanje i edukacija samohranih majki” koji finansira IRC. Projekat traje do novembra...

“Hoću da znam!”

Donator: USAID-DTI Period realizacije proejkta: avgust 2002. godine Mesto realizacije projekta: Odbor za ljudska prava Bor, Niš i Negotina Opis projekta: Mreža CHRIS realizovala je projekat "HOĆU...

“Dan na poklon”

Projekat “DAN NA POKLON” u realizaciji Resurs Centra Nis, dobio je tehnicku i logisticku podrsku od Odbora za ljudska prava Nis, tokom juna, jula...

Strategija za smanjenje siromaštva

28.07.2003.god. Odbor za Ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta "Osnazite majke, smanjite siromastvo", u okviru programa lokalnih inicijativa za strategiju smanjenja siromastva...

Sastanak CIDE sa Ngo iz Niša

U sredu 23.07.2003, Odbor za ljudska prava Nis organizovao je sastanak jednog broja nevladinih organizacija iz Nisa sa predstavnikom Kanadske Mejunarodne Agencije za Razvoj - CIDA,...

Okrugli sto “Položaj izbeglica u 2003.godini”

U prostorijama Odbora za ljudska prava Nis i Resurs Centar Nis je jula meseca odrzan i okrugli sto na temu "Položaj izbeglica u 2003. godini"...

Silent theatre u Nišu

Odbor za ljudska prava Nis i Resurs centar Nis primili su i ugostili dolazak ekipe Silent theatre iz Švedske, ekipu gluvonemih glumaca koji unazad...