Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju

2134

Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju Srbije ušla je u završnicu prve faze svog rada. Tokom novembra i decembra, formirano je pet regionalnih centara, a takođe u okviru projekta “Decentalizacija Srbije”, finansiranog od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED) iz Washington-a, tim stručnjaka sa Pravnog fakulteta u Nišu u saradnji sa Nacionalnom Koalicijom za Decentalizaciju pripremljen je i objavljen i priručnik pod nazivom “Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije”.

Idejni tvorci ovog projekta – Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša, Media Centar Niš i Odbor za ljudska prava Niš, su ujedno i pokreta i Nacionalne koalicije za decentralizaciju koja je nastala krajem 2006. godine. Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju Srbije ušla je u završnicu prve faze svog rada. Koristimo ovu priliku da vas još jednom pozovemo da uzmete aktivno učešće u našem radu, ali i da vas obavestimo o do sada realizovanim aktivnostima. Do sada je Koaliciji pristupilo preko 30 NVO-a iz 11 gradova. Formiranjem regionalnih centara Koalicije u Negotinu, Užicu, Novom Pazaru, Vranju i Nišu stvoreni su uslovi za decentralizaciju rada same Koalicije. Naši regionalni centri su:

* Odbor za ljudska prava Negotin
* Užički Centar za ljudska prava i demokratiju
* PROTECTA Vranje
* Urban in Novi Pazar
* PROTECTA Niš, Odbor za ljudska prava u Nišu i Media Centar Niš.

Predstavnici Koalicije iz Niša tokom prethodnih meseci obišli su gradove gde su formirani regionalni centri. Tom prilikom održani su sastanci sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje su otvoreno izrazile podršku našoj inicijativi i potvrdile spremnost da aktivno učestvuju u radu Koalicije. Takođe, o ovim aktivnostima je obaveštena i javnost u tim regionioma putem lokalnih i regionalnih medija koje su izvestile o našoj akciji. Iako je o Koaliciji i njenom radu do sada izveštavalo 7 lokalnih i regionalnih TV stanica (uključujući i 4 jednosatne TV emisije na regionalnim stanicama), 4 radio stanice, 6 štampanih medija, izuzev dnevnog lista Danas, niti jedan drugi nacionalni medij nije upoznao građane Srbije o postojanju Koalicije i njenim aktivnostima. To nas samo još više uverava u neophodnost decentralizacije Srbije.

U svim regionalnim centrima je urađeno i istraživanje kroz fokus grupe sa ciljem da utvrdimo koje teme vezane za decentralizaciju mogu zainteresovati građane koji ne izlaze redovno na izbore. Fokus grupe su ukazale da građani smatraju da je decentralizacija neophodna, ali i da je potrebno više govoriti o tome šta je decentralizacija, šta ona zapravo nudi običnom građaninu i koji su koraci po kojima se mogu prepoznati odgovarajući pozitivni ili negativni postupci vlasti kada je u pitanju decentralizacija. Istraživaći su i sami bili iznenađeni pozitivnom reakcijom ispitanika na objašnjenja koja su ponuđena tom prilikom.

Tokom februara planirana je realizacija uličnih akcija na temu šta građani poručuju politićarima kada je u pitanju decentralizacija. U Negotinu je akcija održana 10. decembra i doživela je veliku podršku Negotinaca. Ista akcija će biti održana i u svim drugim gradovima gde su formirani Regionalni centri, ali i u svim gradovima gde se lokalne NVO, u saradnji sa Koalicijom, ponude da podrže našu inicijativu. S obzirom da ćemo do kraja decembra prikupiti preko 1.500 poruka građana iz 10-ak gradova u Srbiji, ove poruke ćemo preko medija emitovati tokom predizborne kampanje, a prvog dana rada novoizabranog republičkog parlamenta, i uručiti budućim poslanicima.

Zahvaljujući podršci akademske javnosti u Nišu u prilici smo da najavimo i objavljivanje štampanog i elektronskog izdanja priručnika za decentralizaciju pod nazivom „Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije“. Od ponedeljka 18. 12. ovaj priručnik čete moći da preuzmete lično u Regionalnim Centrima ili da download-ujete sa internet sajtova članica Koalicije.

Dalji planovi rada Koalicije uključuju:

* aktivnu medijsku kampanju koja će se poklopiti sa predizbornim kampanjama tokom predstojećih izbora (gde će Koalicija pozivati građane da izađu na izbore i glasaju za opciju koja će ponuditi najbolja programska rešenja za decentralizaciju Srbije),
* organizaciju Konferencije o decentralizaciji Srbije u februaru mesecu 2007,
* seriju istraživanja na temu kapaciteta lokalnih vlasti, lokalnih i regionalnih zajednica za preuzimanjem decentralizovanih funkcija vlasti,
* rad sa stručnom javnošću na temu istraživanja najefikasnijih i najefektivnijih modela decentralizacije primenjivih u Srbiji,
* pritisak na donosioce odluka da stvore odgovarajući zakonski okvir koji bi omogućio suštinsku decentralizaciju Srbije.

Koalicija jasno želi da istakne da ova akcija nije usmerena protiv Beograda, već pre svega predstavlja napor da se nivo odlučivanja što više približi građanima, kao i da se stvore podjednake šanse za sve građane bez obzira gde oni živeli u Srbiji. Ovu faza rada Nacionalne Koalicije za Decentralizaciju, omogućila je podrška Nacionalne Zadužbine za Demokratiju NED iz Sjedinjenih Američkih Država.

Za sva pitanja, informacije i komentare, na raspolaganju vam je email adresa decentralizacija@protecta.org.yu