Sastanak ,,Zajedno za pristupačnost,,

1559
Grad Niš je budžetom za 2019.godinu predvideo pet miliona dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na i unutar obrazovnih ustanova. Ovom budžetskom odlukom usvojenom decembra meseca 2018. godine u lokalnom parlamentu u NIšu, ostvaren je specifičan cilj procesa javnog zagovaranja neformalne Koalicije za pristupačnost okupljene oko Odbora za ljudska prava Niš pod nazivom "Zajedno za pristupačnost".

Kao završna aktivnost u okviru procesa javnog zastupanja, 25. februara 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš organizovan  je sastanak koji je imao za cilj da informiše  organizacije udruženja  osoba sa invaliditetom i predstavnike obrazovnih ustanova koje su predviđene za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019 godine,  sa  odlukom i predviđenim iznosima  za svaku školu, kao  i konkretnim planom  i redosledom aktivnosti gradske uprave na uklanjanju arhitektonskih barijera tokom  2019. godine. Takođe,  sastanak je organizovan u nameri da se dodatno podstakne sinergija i zajednički rad građana i organa javne uprave i predupredi mogućnost da se loša praksa grada Niša iz 2012. godine,  kada su  takođe predviđena sredstva i usvojena budžetska odluka Skupštine grada Niša da se uklone arhitektonske barijere na i unutar odabranih obrazovnih ustanova i odluka ne bude  sprovedena u delo.

0,038% – Toliko malo a tako nedostupno!

ZavrŠna aktivnost u okviru inicijative "Zajedno za pristupačnost"Glasno i jasno o EUOdbor za ljudska prava Niš

Posted by Odbor za ljudska prava Niš on Monday, February 25, 2019

Obrazovne ustanove,  koje su planom Sekretarijata za investicije predviđene za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019. godine,  a na osnovu usvojenog budžeta grada Niša su:

Gimanzija 9. Maj - predviđena je ugradnja lifta;
OŠ Branko Miljković- predviđena je ugradnja lifta;
OŠ 1.Maj u Trupalu – izgradnja pristupne rampe

Grad Niš su na sastanku predstavljali Bratislav Vučković gradski većnik, Dragan Petković šef odseka za pripremu i planiranje investicija objekata javne namene imovine  grada Niša pri Sekretarijatu za investicije i predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom Nišavskog okruga, Jordan Ivanović. U ime izabranih obrazovnih ustanova na sastanku su učestvovali direktor OŠ Branko Miljković Tijana Ranđelović, Dragana Obradović pomoćnik direktora OŠ Branko Miljković i Nebojša Lekić direktor Gimnazije 9. Maj. Na sastanku su takođe učestvovali i predstavnici  udruženja osoba sa invaliditetom koja čine Koaliciju za pristupačnost.

Na sastanku je bilo reči o  rezultatima proseca javnog zastupanja, konkretnim koracima na realizaciji predviđenih budžetskih sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera tokom 2019. godine, kao i redosledu pokretanja zakonom predviđenih  administrativnih i projektnih obaveza gradske uprave i školskih administracija. Takođe, članovi udruženja osoba sa invaliditetom izneli su predloge i mišljenja u vezi sa rešenjima za uklanjanje konkretnih arhitektonskih barijera u Nišu, I neophodnosti da ovakve  budžetske odluka bude obavezni  deo budžeta grada Niša za svaku godinu, kao i da je neophodno pripremiti strateški i akcioni plan pristupačnosti za grad Niš. Jedan od zaključaka sastanka je da se sve službe grada, škole i udruženja moraju češće sastajati i poboljšati komunikaciju radi efikasnijeg delovanja u cilju stvaranja pristupačnog i dostupnog okruženja u Nišu.

„Zajedno za pristupačnost“ realizuje Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.
#ljudskaprava #dostojanstvo #obrazovanje
Glasno i jasno o EU