0,038% – Toliko malo a tako nedostupno!

2242

Ni nakon tri godine nakon što je grad Niš u  okviru Programa kapitalnog investiranja Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport doneo odluku da se izdvoje budžetska sredstva i uklone arhitektonske barijere na i unutar tri  škole, i na taj način učine pristupačnim i dostupnim, ta odluka nije realizovana.

Odluka je doneta 19. januara 2012. godine i njome su opredeljana  sredstva za  ugradnju 2 lifta za vertikalno kretanje đaka sa invaliditetom, kao i adaptacija mokrog čvora u tri škole u Nišu. Iako su predviđena sredstva za ove namene iznosila tek 0,038% ukupno budžeta grada Niša za 2012. godinu, ona nisu iskorišćena, a predviđene škole za adaptaciju su i dalje nepristupačne i nedostupne za đake sa invaliditetom.

U cilju zvanične potvrde, Odbor za ljudska prava Niš je 15. oktobra 2014. godine na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja poslao upit Upravi za obrazovanje grada Niša, a odgovor koji nam je dostavljen možete preuzeti sa linka na kraju teksta, kao i odluku Gradskog veća za 2012. godinu.

Odgovor Uprave za obrazovanje_budzet 2012
Budžet Niš_Program kapitalnog investiranja 2012