Građani imaju moć

548

U Beogradu, 9. i 10. juna 2022. godine, održan je četvrti po redu forum „Građani imaju moć“ koji su zajednički organizovale organizacije Partneri Srbija, CRTA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Događaj je održan u okviru istoimenog projekta koji navedene organizacije sprovode već duže od četiri godine, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ovogodišnja tema događaja je bila aktivizam na lokalu, a kroz panele osvrnuli smo se na uspešne aktivističke priče koje su podržane tokom trajanja projekta, ali i na izazove sa kojima se suočavaju aktivisti, bezbednost aktivista i načine podrške aktivistima na lokalu.

Prvi dan započeo je uvodnim panelom u kojem je napravljena retrospekcija uspeha i izazova ostvarenih tokom četiri godine sprovođenja projekta. Takođe, panelisti su se osvrnuli na trenutno stanje u kojem organizacije civilnog društva, novinari i aktivisti rade. Shanley Pinchotti, predstavnica USAID Serbia, istakla je da je ovaj projekat pokazao da ljudi na lokalnom nivou zaista brinu o svojoj zajednici, upućeni su u ekološke probleme i imaju volju i znanje da pokrenu promene u svojim lokalnim sredinama. Zbog toga je vrlo važno da se njihov glas čuje.

Foto: Partneri Srbija

U nastavku foruma održano je još pet panela, a u poslednjem panelu: „Lokalna javna debata – priče iz Niša: Proklamovana jednakost u praksi na primeru osoba sa invaliditetom“.

Učestvovali su Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš, Vuk Đorđević, Vlada Bakanj i Filip Mirić, aktivisti iz Niša. Učesnici su diskutovali o (ne) jednakosti svih građana, i pravima osoba sa invaliditetom koja postoje samo na papiru, kako su istakli panelisti. Aktivisti iz Niša, predstavili su svoje lične borbe tokom odrastanja u pokušaju da kao osobe sa invaliditetom ostvare osnovna ljudska prava poput prava na obrazovanje i školovanje. Učesnici su istakli da su pored fizičkih prepreka da pristupe samim školama, naišli na nerazumevanje i nedostatak angažovanja institucija koje treba da omoguće inkluziju osoba sa invaliditetom, ali i da reaguju kada dođe do povreda prava osoba sa invaliditetom. Istakli su da iako svi objekti koji su u javnoj funkciji treba da budu dostupni osobama sa svim vrstama invaliditeta, u praksi to najčešće nije tako. Zajednički zaključak panelista je da su osobe sa invaliditetom sistemski diskriminisane, a da pravna zaštita države izostaje.  Ipak navode da postoje mali pomaci u odnosu na period pre desetak godina, te da kroz formate kao što je i ovaj forum zajednički rade na podizanju svesti javnosti o pravima osoba sa invaliditetom do ostvarenja pune jednakosti.

Lokalna javna debata – priče iz Niša: Proklamovana jednakost u praksi na primeru osoba sa invaliditetom
Forum je organizovan u okviru projekta „Građani imaju moć“ koji već duže od četiri godine sprovode organizacije CRTA, Partneri Srbija, Nacionalna Koalicija za decentralizaciju i Beogradski centar za bezbednosnu politiku, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Tokom trajanja projekta podržano je više od 60 organizacija, aktivista i građana kroz finansijsku podršku, organizacionu i logoističku podršku, pravno savetovanje i podršku, medijsku i drugu podršku u cilju zaštite javnog interesa i odbrane aktivista.

I dan Foruma dostupan je na sledećem linku.

II dan foruma dostupan je na sledećem linku.
 
Različite materijale i alate za aktiviste možete pronaći na platformi promeni.rs

Posebno Vam skrećemo pažnju na sledeće publikacije izrađene u okviru projekta: