Reforma Javne uprave na lokalnom nivou vlasti

233
Reforma javne uprave Odbor za ljudska prava Niš
Predstavljanje rezultata monitoringa reforme javne uprave pod nazivom “Gradovi i opštine na jugu u fokusu – Niš, Vlasotince, Aleksinac, i Prokuplje“ održano je 21. decembra 2022. godine  u sali Oficirskog doma u Nišu sa početkom u 12 časova. 

Predstavljanje istraživanja je bila završna aktivnost Odbora za ljudska prava Niš u okviru inicijative Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – PratimJa i projekta čiju realizaciju je vodio Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca).

U prvom  delu su nakon uvodnog izlaganja,  predstavljanja ciljeva projekta i metodologije istraživanja koje je dao moderator, Dragan ĐorđevićMaja Kamenov je predstavila rezultate monitoringa reforme javne uprave u Nišu, a  ukratko i rezultata monitoringa za opštine Vlasotince i Aleksinac, i grad Prokuplje. U drugom segmentu je održan panel na kojem su učestvovali Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentarlizaciju i Aleksandra Savić iz Centra za razvoj građanskog društva „Protecta“, a na panelu su se čula iskustva o učestvovanju organizacija civilnog društva u izradi javnih politika i značaju poštovanja principa dobrog upravljanja i njegovog daljeg unapređenja.

Nakon predstavljanja rezultata istraživanja, usledila je diskusija na kojoj su učešće uzeli građani, predstavnici udruženja građana  kao i predstavnika gradske uprave. Katica Ranđelović je ispred Centra za samostalan život osoba sa invaliditetom iznela nedovoljnu proaktivnost Uprave za društvene delatnosti, resornih većnika i fingiranim procesima participacije građana a posebno osoba sa invaliditetom što za posledicu ima smanjenje sredstava koja se udruženjima daju za troškove  i uslugu personalne asistencije. vd. načelnica uprave za finansije je tom prilikom odgovorila da grad izdvaja sredstva jer postoji preporuka Ministra finansija za izdavanja sredstava za organizacije civilnog društva, da je veliki problem u funkcionisanju uprave u Nišu su nadležnosti, jer nije objedinjena uprava, za čije rešenje ne postoji odgovarajući model po kojem bi gradska uprava funcionisala efikasnije.

Za reč se javio građanin Ivana Jovanović, i naveo primer urednog zakazivanja javne rasprave za GUP grada (generalni urbanistički plan) gde je ispoštovan inkluzivni proces i fingiran proces javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2023.godinu, gde je ceo process sproveden na neadekvatan način.

Predstavnica GiZ-a Marija Živković se osvrnula na rezultate koje je istraživanje pokazalo u oblasti Službeničkog sistema i upravljanje ljudskim resursima rekavši da je bavljenje ljudskim resursima u smislu obuka, ulaganje u kadrove, edukacije važno za razumevanje potreba građana i senzibilizaciju.

Izveštaje možete preuzeti u nastavku:

Izveštaj o stanju javne uprave: grad Niš

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

Projekat je bio finansiran od strane Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji je imao za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Projekat je bio sufinansiran od strane Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.