PratimJa – predstavaljanje izveštaja predstavnicima lokalnih javnih uprava

307
U okviru inicijative PratimJA (Pratim Javnu Administraciju), u periodu novembar – decembar 2022. godine,  istraživački tim Odbora za ljudska prava Niš su organizovali više sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u Aleksincu, Vlasotincu i Prokuplju, i prezentovali nalaze monitoringa stanja javne uprave u tim zajednicama.

Početkom novembra, na sastanku održanom u kabinetu predsednika Opštine Vlasotince Bratislava Petrovića 03.11.2022. godine predstavili rezultate istraživanja monitoringa javne uprave Vlasotince. Rezultati istraživanja se baziraju na neposrednom razgovoru sa građanima, anketama, analizom javno dostupnih informacija na sajtu javne uprave kao i informacijama dobijenim iz Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koje smo potraživali tokom trajanja procesa. Kao oblasti koje su najlošije ocenjene su Nepostojanje planskog dokumenta za unapređenje javne uprave i Nepostojanje antikorupcijskog dokumenta i mehanizma za praćenje njegove primene. Kao oblasti koje su dobro ocenjene su Javne finansije, Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima. Na sastanku je učestvovala i Bojana Stanojević, savetnica za odnose sa javnošću i informisanje.

Jedna od lokalnih samouprava sa čijom smo predstavnicom razgovarali je opštinska  samouprava Aleksinac, gde smo na sastanku sa Tašanom Jevtić, načelnicom Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti opštine Aleksinac 07.12.2022. predstavili rezultate istraživanja monitoringa rada javne uprave.  Lokalna uprava Aleksinac je zauzela 8.mesto od 17 lokalnih samouprava a najmanje ocenjene oblasti su: Izrada i koordinacija javnih politika, Službenički sistem upravljanja ljudskim resursima. Oblasti u kojima se dobro pokazala su: Javne finansije, poštovanje budžetskog kalendara, javne nabavke.

U Prokuplju 16.12.2022. godine smo u  na sastanku sa načelnicom Odeljenja za opštu upravu,  Svetlanom Paunović, izneli svoje nalaze, pričali o unapređenju stanja, utiscima građana. Kao najbolje je ocenjena oblast koja se bavi kvalitetom i dostupnošću administrativnih usluga građanima i proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija  na zvaničnoj internet stranici. Kao loše ocenjena oblast je oblast javnih finansija, službenički sistem I upravljanje ljuskim resursima. Gradska uprava Prokuplje je osvojila 16.mesto ali nas uprkos tome raduje spremnost službenika uprave da rade na poboljšanju svojih uslugaiI načina rada.

Inicijativa PratimJa je 2022. sprovela proces monitoringa i evaluacije u 17 gradova i opština u Srbiji, fokusiran na lokalni nivo vlasti. Kvalitetno funkcionisanje lokalnih uprava podjednako je važno kao i funkcionisanje centralne, građanima možda i važnije, zbog čega smo želeli da istražimo kako lokalne uprave u Srbiji rade – analizirajuci svih šest oblasti reforme javne uprave, i to u 12 različitih indikatora relevantnih za dobar rad lokalnih uprava. Sedamnaest jedinica lokalne samouprave je odabrano kako bi se pokrio što veći broj različitih upravnih okruga u Srbiji, a pored toga, kriterijume su činili i: broj stanovnika, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, multietnički sastav stanovništva i stepen razvijenosti civilnog društva u njoj.

Predstavljanje izveštaja u ova tri grada bile su jedne od završnih aktivnosti u okviru projekta „Pratim JA“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP)Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološki centar Stanište“, uz lokalne organizacije Urban In, Odbor za ljudska prava Niš i Klub Ars Nova. Projekat podržava Evropska unija. Ulične akcije i anketiranje se sprovode u 17 gradova/opština, kao i onlajn (www.pratimJA.rs), sa ciljem prikupljanja stavova građana o stanju javne uprave na lokalu.