Javna debata – „Građanski alarm“

186
U  prostorijama Media i reform centra Niš 30. novembra 2022. godine, sa početkom u 13 časova organizovana je Javna debata pod nazivom „Građanski alarm“. Javna debata je bila završna aktivnost u okviru istoimenog projekta.

Debata je organizovana u cilju otvaranja dijaloga  o uticaju građana na javno informisanje  sa posebnim fokusom na procese projektnog  sufinasiranja medijskih  sadržaja u javnom interesu u Nišu, kao i predstavljanje inicijative Odbora za ljudska prava Niš da se kreira Mehanizam za uključivanje građana u definisanje tema od javnog interesa u javnom informisanju na lokalnom nivou.

Na niškim konkursima koji se raspisuju za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u poslednjih sedam godina podeljeno je nešto više od 4 miliona evra (507 miliona dinara). Primera radi, u budžetu za 2022. godinu, za zaštitu životne sredine izdvojeno je 137,4 miliona, dok je za lokalni ekonomski razvoj izdvojeno ukupno 108,5 miliona dinara, za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa 85 miliona dinara.

Iako je Strategijom  razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina u poglavlju 4. Kvalitetni, pluralni i raznovrsni medijski sadržaji zadovoljavaju potrebe za informisanjem različitih društvenih grupa, merom 4.4. Obezbeđeno adekvatno ostvarivanje svrhe projektnog sufinansiranja – podrška proizvodnji i distribuciji (nedostajućih) sadržaja u javnom interesu propisano  da se kao dopunski kriterijum na konkursima za projektno sufinansiranje uključe rezultati javnih rasprava na kojima su se građani izjasnili o nedostajućim temama i medijskim sadržajima radi ostvarivanja javnog interesa građana na teritoriji za koju je konkurs raspisan, Grad Niš još uvek nije uveo mehanizam kojim bi se građani izjasnili o temama o javnom interesu.

Zbog toga je Odbor za ljudska prava Niš pokrenuo inicijativa  kojim  bi se  građanima Niša omogućilo da utiču na to koje teme  i kakav pristup izveštavanju o tim temama  imaju za  njihov novac. Zbog svega navedenog, Odbor za ljudska prava Niš predlaže uvođenje Mehanizma za uključivanje građana u definisanje tema od javnog interesa u javnom informisanju na lokalnom nivou, na osnovu kojeg bi se kreirao Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u javnom informisanju.

Panelisti:

  • Maja Kamenov, Odbor za ljudska prava Niš
  • Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš
  • Moderator debate: Miljana Jeremić, MRCN

Projekat Građanski Alarm podržan je u okviru programa podrške „Safejournalists.net“

Ovaj tekst je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Odbora za ljudska prava Niš i ne odražava nužno stavove Evropske unije.