PratimJa – aktivnosti u Prokuplju

164
U okviru inicijative PratimJA (Pratim Javnu Administraciju), u periodu od juna do novembra 2021. godine organizovali smo 20 javnih akcija u Nišu, Aleksincu, Prokuplju i Vlasotincu  i razgovarali sa građanima  o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnom upravom. 

Građani su imali prilike da svoje stavove i mišljenja kao i predloge za unapređenje podele u vidu anonimne ankete. Građane smo pitali da li učestvuju u procesima donošenja odluka, da li imaju prilike da se uključe u donošenje gradskog budžeta i šta bi izdvojili od dobrih ili loših stvari koje radi njihova lokalna uprava. Kao neke od problema su istakli neuključivanje građana u neke procese donošenja odluka, to da nema informacija o nekim procedurama od strane lokalne uprave a kao dobru stranu su istakli brzinu pribavljanja dokumenata iz matične službe.

Ulične akcije se sprovode u okviru projekta „Pratim JA“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP)Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološki centar Stanište“, uz lokalne organizacije Urban In, Odbor za ljudska prava Niš i Klub Ars Nova. Projekat podržava Evropska unija. Ulične akcije i anketiranje se sprovode u 17 gradova/opština, kao i onlajn (www.pratimJA.rs), sa ciljem prikupljanja stavova građana o stanju javne uprave na lokalu.