PratimJa – aktivnosti u Nišu

153
U okviru inicijative PratimJA (Pratim Javnu Administraciju), u periodu od juna do novembra 2021. godine organizovali smo 20 javnih akcija u Nišu, Aleksincu, Prokuplju i Vlasotincu  i razgovarali sa građanima  o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnom upravom. 

Ovi protekli meseci sa našim sugrađanima su iznedrili mnoge predloge za unapređenje rada gradske uprave a građani su pokazali i želju da se direktno uključe u donošenje odluka. Nišlije su najviše pohvalile pribavljanje dokumenata iz matične evidencije a dale predloge za unapređenje mogućnosti iskazivanja mišljenja o radu lokalne uprave i informacija o uključivanju građana u donošenje odluka.

Ulične akcije se sprovode u okviru projekta „Pratim JA“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP)Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološki centar Stanište“, uz lokalne organizacije Urban In, Odbor za ljudska prava Niš i Klub Ars Nova. Projekat podržava Evropska unija. Ulične akcije i anketiranje se sprovode u 17 gradova/opština, kao i onlajn (www.pratimJA.rs), sa ciljem prikupljanja stavova građana o stanju javne uprave na lokalu.