PratimJa – aktivnosti u Vlasotincu

201
U okviru inicijative PratimJA (Pratim Javnu Administraciju), u periodu od juna do novembra 2021. godine organizovali smo 20 javnih akcija u Nišu, Aleksincu, Prokuplju i Vlasotincu  i razgovarali sa građanima  o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnom upravom. 

Nakon 5 razgovora sa građanima Vlasotinca utvrdili smo da je jedan od najvećih problema neinformisanje građana o procesima odlučivanja, javnim raspravama, nekomunikacija sa građanima, loš rad opštinskih službi zaduženih za infrastrukturu. Od dobrih stvari istakli su rad matične službe. Na jednom od razgovora sa građanima su nam se pridružili članovi neformalne grupe građana koji su istakli da u opštini ne postoji dovoljan broj vrtića i da je nedostatak socijalnih usluga veliki.

Ulične akcije se sprovode u okviru projekta „Pratim JA“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP)Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološki centar Stanište“, uz lokalne organizacije Urban In, Odbor za ljudska prava Niš i Klub Ars Nova. Projekat podržava Evropska unija. Ulične akcije i anketiranje se sprovode u 17 gradova/opština, kao i onlajn (www.pratimJA.rs), sa ciljem prikupljanja stavova građana o stanju javne uprave na lokalu.