PratimJa – aktivnosti u Aleksincu

150
U okviru inicijative PratimJA (Pratim Javnu Administraciju), u periodu od juna do novembra 2021. godine organizovali smo 20 javnih akcija u Nišu, Aleksincu, Prokuplju i Vlasotincu  i razgovarali sa građanima  o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnom upravom. 

Građani Aleksinca su kao jedan od problema istakli partijsko zapošljavanje u javnoj upravi kao i isključivanje građana iz procesa donošenja odluka. Pozitivno su ocenili pribavljanje dokumenata iz matične evidencije i prepoznali javnu raspravu kao mehanizam uključivanja građana u procese donošenja odluka. Posebno nas je ohrabrilo to što su sa nama iskustva podelili meštani obližnjeg sela koji su se organizovali u neformalnu grupu građana i podnosili inicijative mesnoj zajednici i lokalnoj samoupravi.

Ulične akcije se sprovode u okviru projekta „Pratim JA“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP)Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Ekološki centar Stanište“, uz lokalne organizacije Urban In, Odbor za ljudska prava Niš i Klub Ars Nova. Projekat podržava Evropska unija. Ulične akcije i anketiranje se sprovode u 17 gradova/opština, kao i onlajn (www.pratimJA.rs), sa ciljem prikupljanja stavova građana o stanju javne uprave na lokalu.