Poziv institucijama da istraže sve povrede zakona i ljudskih prava tokom protesta

2321

Pravosudna baZA jug osuđuje prekomernu upotrebu sile tokom protesta koji su se održavali u više gradova u Srbiji i poziva Ministarstvo unutrašnji poslova, tužilaštva, Zaštitnika građana, kao i druge državne organe da postupe u skladu sa svojim nadležnostima i istraže sve povrede zakona i prekomerna ograničenja ljudskih prava.

Niš, 18.07.2020.

Pravosudna baZA jug zahteva da se utvrdi identitet i status lica u civilu koji su bili prisutni na navedenim protestima i za koje postoje osnovi sumnje da su u vezi sa policijom ili drugim državnim organima. Neophodno je utvrditi odgovornost svih lica koja su napadala reportere, snimatelje i druge medijske radnike koji su izveštavala sa proteste. Takođe je neophodno utvrditi identitet i odgovornost svih lica koja su napadala pripadnike policije, a posebno organizatora ovih grupa.
Pravosudna baZA jug, kao grupa organizacija i pojedinaca koja prati stanje u pravosuđu, ističe da je nužno da se svim licima, a koja su privedena i protiv kojih se vode prekršajni ili krivični postupci, moraju obezbediti sve garancije prava na odbranu, kao i pravo na fer i pravično suđenje, uz napomenu da su zabeležena kršenja prava odbrane, kao i prava na prisustvo branioca prilikom saslušanja. Podsećamo da je pravo na mirno okupljanje i slobodno izražavanje mišljenja jedno od osnovnih ljudskih prava zajemčenih Ustavom Republike Srbije, kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kao i mnoga prava i slobode, ovo pravo nije apsolutno i ograničeno je pretežnijim interesima ili pravima drugih lica. Stoga, Pravosudna baZA jug najoštrije osuđuje i akte nasilja prema policiji, kao i uništavanje imovine, javne ili privatne.
Ističemo da je upotreba policijske sile prema učesnicima protesta mera koja ne sme biti prekomerno i ekscesivno korišćena tokom protesta. Članom 113. Zakona o policiji zabranjuju se, između ostalog, udarci službenom palicom „u predelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova, osim ako su takvi udarci neophodno potrebni radi zaštite života i tela”. Zahvaljujući snimcima medijskih kamera, ali i privatnih uređaja, javnost je upoznata sa brojnim slučajevima očigledne upotreba prekomerne sile policije prema demonstrantima, u velikoj meri i prema onima koji su mirno stajali, hodali ili sedeli, kao i prema osobama koje nisu učestvovale u protestima već su se slučajno zatekli u centru Beograda i drugim gradovima u kojima je došlo do incidenata.
Naročito nas zabrinjava upotreba sile od strane lica u civilu i navodi u medijima da neka od, navodno, službenih lica nisu zaposlena u državnoj službi, kao i da su osobe sa kriminalnom prošlošću. Konačno, postoje indicije da su neki od demonstranata, koji su se isticali aktima nasilja i vandalizma, zapravo, osobe organizovane od strane državnih službi, sa ciljem da izazovu nasilnu reakciju policije i time opravdaju prekomernu upotrebu sile, kao i da izazovu negativnu reakciju građana koji se zalažu za mirne, nenasilne proteste – koji će se organizovati i odvijati u skladu sa zakonom.
Konačno, pažnju privlače fizički napadi na novinare koji su izveštavali sa protesta, a izneta je i sumnja da su napadi prema novinarima i snimateljima, kao i fizički nasrtaji na opozicione političare, zapravo organizovani i instruirani iz istih centara, što dodatno izaziva zabrinutost.
Iskazana zabrinutost javnosti podrazumeva jasno postupanje države, a pre svega službi bezbednosti, jer je to jedini način da se povrati poverenje u institucije države i njihovu sposobnost da očuvaju bezbednost na prostoru čitave zemlje u ovom teškom periodu kada smo svi suočeni sa posledicama pandemije. Opravdana je naša zabrinutost i u skladu sa tim i reagujemo ovim glasnim obraćanjem institucijama.

Saopštenje koalicije Pravosudna baZA jug

 

Pravosudna baZA jug okuplja pojedince i udruženja organizovane u neformalnu koaliciju sa ciljem da doprinesu jačanju kapaciteta za vladavinu prava na jugu Srbije, naočito u oblasti pravosuđa. Koalicija usmerava svoje delovanje na četiri najveća grada na jugu Srbije: Niš, Leskovac, Vranje, Prokuplje i Pirot, kao i na ostale opštine Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Koaliciju predvode Odbor za ljudska prava i Fondacija za otvoreno društvo, Srbija a pored istaknutih pojedinaca (profesora, advokata, sudija, tužilaca, pravnika, novinara, studenata, NVO aktivista), ona u svoj rad uključuje: Moot Court, debatni i besednički klub IUSTITIA iz Niša, Tim za razvoj i integracije (TRI) iz Vranja, Agenciju Asocijacija iz Leskovca.
Koalicija blisko sarađuje sa Društvom sudija Srbije, Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, kao i medijskim partnerima – Južne vesti, InfoVranjske i Medijska kutija.