Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?

1802

Idući u susret usvajanju Akcionog plana za primenu strategije, Odbor za ljudska prava Niš je zahvaljući podršci Misije OEBS u Srbiji, analizirao određene pravne propise i njihov uticaj na jednu od mera propisanih Strategijom, koja predviđa veću dostupnost ovako finansiranih medijskih sadržaja, a u cilju adekvatnog ostvarivanje svrhe projektnog sufinansiranja.

Odbor za ljudska prava Niš je 23.11.2020. godine sa početkom u 12 časova organizovao onlajn debatu pod nazivom „Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?“Glavni cilj debate,  koja je okupila više od 30 predstavnika nadležnih državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja, organizacija civilnog društva i medijskih eksperata, bio je prezentacija Izveštaja i preporuka koji je Odbor za ljudska prava Niš pripremio u susret očekivanim  izmenama i dopunama pravnog okvira kojim se  uređuje konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u Republici Srbiji. Sastavni deo analize su i preporuke za moguće izmene i dopune pravnog okvira kojim se  uređuje konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u Republici Srbiji. 

Dnevni red debate

Nacrt analize možete preuzeti sa sledećeg linka: Kako unaprediti transparentnost medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem?

Izradu ove analize pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autoru i njegovim saradnicima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a.