Zajedno za Jednakost-Javni forum u Negotinu

2315

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbijeorganizovale su u Negotinu 21. jula, 2017. godine okrugli sto pod nazivom  “Javni forum – Zajedno za jednakost”.

Osnovni cilj ovog skupa bio  je otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom  nivou o unapredjenju lokalnih normativnih  okvira i politika, i  kreiranju   okruženja  koje će  uticati na smanjenje diskriminacije,  i omogućiti socijalno uključivanje romske zajednice na jednakim osnovama. Na skup su pozvani predstavnici Opštinskog veća, PU ispostava u Negotinu, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zdravstvenog centra, Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju “12. septembar”, “Badnjevo” Javno preduzeće za komunalne delatnosti i romskih organizacija. Kao uvodničari , na skupu su govorili:  Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin/Kancelarija Mreže CHRIS u Negotinu, Sanijela Dinić, pravnica Mreže CHRIS, Merlina Selenić, pomoćnica predsednika Opštine negotin za socijalna pitanja, nacionalne manjine i razvoj mesnih zajednica i Slobodan Pujić, predsednik romske organizacije Bibijako Đive.

U nastavku je organizovana radionica  za predstavnike relevatnih institucija u lokalnoj zajednici koje aktivno doprinose socijalnoj inkluziji romske zajednice u Negotinu (nadležnih Opštinskog veća, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zdravstvenog centra, Osnovne škole “12. septembar”,  “Badnjevo” Javno preduzeće za komunalne delatnosti), sa namerom da se dodatno podstakne  saradnja ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou  za primenu postojećih politika i mera u postojećih politika i mera u cilju smanjenja diskriminacije romske zajednice,  i  dodatno  informiše o diskriminatorskoj praksi kojoj je izložena romska zajednica.

Javni Forum i radionicu u Negotinu organizovala je  Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  u okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.