Zajedno za Jednakost-Javni forum u Nišu

2329

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizovale su u Nišu 20. jula, 2017. godine okrugli sto pod nazivom  Javni forum – Zajedno za jednakost”. 

Osnovni cilj ovog skupa bio  je otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom  nivou o unapredjenju lokalnih normativnih  okvira i politika, i  kreiranju   okruženja  koje će  uticati na smanjenje diskriminacije,  i omogućiti socijalno uključivanje romske zajednice na jednakim osnovama. Na skup su pozvani predstavnici Gradskog veća, PU Niš, Centra za socijalni rad, Gradskih uprava, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, Saveta za ljudska i manjinska prava grada Niša, romskih organizacija, predstavnika NSRNM. Kao uvodničari , na skupu su govorili:  Dragan Đorđević,  Mreža CHRIS, Sanja Jefić Branković, Kancelarija za ljudska i manjinska prava/ Grad Niš, Turkijan Redžepi, produkcija Roma World, Marija Demić i Fatima Kamberović, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Takođe, jedan od ciljeva foruma je bio da se na jedan sveobuhvatni način sagleda trenutna situacija u pogledu ostvarivanja ljudskih prava u gradu, sa prevashodnim osvrtom na realizaciju nedavno usvojenog LAP-a za Rome. Stvaranje okruženja koje će uticati na smanjenje diskriminacije kao i postavljanje koordinatora za romska pitanja, bile su glavne teme javnog foruma. Ono sto gradu svakako predstoji jesu pripreme za realizaciju usvojenog LAP-a, čije je finansiranje predviđeno budžetom grada za 2018. godinu.

U nastavku je organizovana radionica  za predstavnike relevatnih institucija u lokalnoj zajednici koje aktivno doprinose socijalnoj inkluziji romske zajednice u Nišu (nadležnih Gradskih uprava, PU, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, PU Niš), sa namerom da se dodatno podstakne  saradnja ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou  za primenu postojećih politika i mera u cilju smanjenja diskriminacije romske zajednice,  i  dodatno  informiše o diskriminatorskoj praksi kojoj je izložena romska zajednica.

Javni Forum i radionicu u Valjevu organizovala je  Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRISu okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije –Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

 

ROM infomedia, Romi iz Niša traže da gradska vlast postavi Koordinatora za romska pitanja

ZONA plus portal, Romi traže koordinatora

Belle Amie portal, “Javni forum – Zajedno za jednakost”