Zahtev za smenu ministra za ljudska i manjinska prava

2068

Organizacije civilnog društva zahtevaju od ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, da bez odlaganja podnese ostavku na svoju funkciju. Ministar Čiplić dužan je da podnese ostavku zbog nedopustivog odnos prema organizacijama civilnog društva, opstrukcije i nepoznavanja zakona za čiju primenu je nadležno ministarstvo na čijem je čelu, elementarnog nepoznavanja i nerazumevanja ljudskih prava, odnosno zbog nepreuzimanja odgovornosti za omalovažavajuće postupanje i opstrukciju rada državnog sekretara Marka Karadžića.
Nakon što je 213 nevladinih organizacija i nekoliko saveta nacionalnih manjina podržalo Gorana Miletića kao kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ministar za ljudska i manjinska prava je svojim izjavama direktno opstruisao primenu Zakona o zabrani diskriminacije, stavljajući se otvoreno na stranu kandidata koji nema potrebne kvalifikacije i iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava i koji je učestvovao u pisanju propagandnih pamfleta tokom režima Slobodana Miloševića. Još više zabrinjava što je ministar Čiplić ovog čoveka postavio na mesto posebnog savetnika u svom ministarstvu.
Ministar Čiplić ne poznaje ni Zakon čiju bi primenu trebalo da nadgleda, niti razume pojam diskriminacije. O tome svedoći njegova izjava da je osporavanje stručnosti i profesionalnih kvalifikacija Milutina Đuričića diskriminatorski čin. Podsećamo da je ministar Čiplić glasao za povlaćenje Zakona o zabrani diskriminacije nakon pritiska iz redova verskih zajednica. Nedavne tvrdnje jednog dnevnog lista da je u razgovoru sa premijerom komentarisao „priče vezane za seksualno opredeljenje državnog sekretara Marka Karadžiča“, ministar Čiplić nikada nije demantovao.
Ministar Čiplić, takođe nije demantovao ni tvrdnje koje je državni sekretar Marko Karadžić, naveo u otvorenom pismu 2. marta 2010. godine a koje se odnose na psihičko zlostavljanje i ponižavanje sa ciljem ugrožavanja dostojanstva i integriteta kao i potpunu opstrukciju rada državnog službenika koji bespogovorno štiti i promoviše ljudska prava. Umesto demantija, ministar danima svojim izjavama svu odgovornost prebacuje na gospodina Karadžića ne udostojivši se da saopšti čak ni da li će njegova pomoćnica, koja je Karadžića vređala i psovala, snositi bilo kakvu odgovornost za svoje postupke.
Podsećamo i da je gospodin Čiplić u nekoliko navrata iznosio neistine i pokušavao da obmane javnost – najpre izjavama da Goran Miletić ne ispunjava potrebne uslove za obavljenje funkcije Poverenika, zatim izjavama da je za Poverenika potrebno „desetogodišnje iskustvo u oblastima pravne zaštite“ kao i ocenama da je Goran Miletić izjednačavao Srpsku pravoslavnu crkvu sa neonacistićkim organizacijama.
Ministar za ljudska i manjinska prava ima obavezu da promoviše ljudska prava građana Srbije, da ukazuje na pojave koje nisu u skladu sa zakonom ili međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava, da sarađuje sa nevladinim organizacijama za ljudska prava. Ministar Čiplić je u prethodnom periodu uspeo da uradi sve suprotno onome što bi trebalo da čini imajući u vidu funkciju koju obavlja.
Ovakvo ponašanje i izjave ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, ne ostavljaju mesta sumnji da gospodin Čiplić nije dorastao funkciji koju obavlja te zahtevamo od njega da što hitnije podnese neopozivu ostavku na svoju funkciju. U slučaju da Čiplić odbije da se povuče, pozivamo Vladu Republike Srbije da predloži parlamentu razrešenje ministra Čiplića.