XXIV seminar Mreže CHRIS, jul 2011.

2170

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS održala je XXIV seminar za regionalni pul advokata, koordinatora, pravnika i asistenata Mreže CHRIS. Seminar je održan u periodu od 15. do 17. jula 2011. godine u hotelu „Relax“ u Kovačici. Teme seminara bile su:

– „Alternativne sankcije u Republici Srbiji“
– „Javno zastupanje Mreže CHRIS za smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom“
– „Predstavljanje izveštaja o stanju ljudskih prava maloletnika u pritvorima“
–  Praksa na polju ljudskih prava – OSI Human rights internship program“
– „Advokatski tim Mreže Odbora CHRIS – mogućnosti/prepreke budućeg rada“
– „Saradnja/partnerstvo sa drugim nevladinim i međunarodnim organizacijama“
– „Povećanje vidljivosti ostvarenih rezultata Mreže Odbora CHRIS“
– „Plan rada Mreže Odbora CHRIS za period jul-decembar 2011.“

Predavači i moderatori na seminaru bili su:
Damir Joka – Direktor Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde
Ivana Šaković – koordinatorka pravnog tima Mreže Odbora CHRIS
Saša Aleksić – koordinator CHRIS kancelarije u Valjevu
Jelena Petrović – asistent koordinatora Mreže Odbora CHRIS
Igor Zmitrovich – pravnik istraživač Mreže Odbora CHRIS
Dragan Đorđević – koordinator Mreže Odbora CHRIS

Nakon uvodnih reči dobrodošlice, koordinator Mreže Odbora CHRIS Dragan Đorđević je prisutnim učesnicima predstavio program rada Mreže Odbora CHRIS za period 2011-2013, i saradnju/partnerstvo Mreže sa drugim nevladinim i međunarodnim organizacijama, kao i  povećanje vidljivosti ostvarenih rezultata CHRIS Mreže.

Temu „Alternativne sankcije u Republici Srbiji“ predstavio je gdin Damir Joka, direktor Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde. Gdin Joka je govorio o smislu alternativnog kažnjavanja u Republici Srbiji, o istoriji alternativnih sankcija, uporednim iskustvima, kao i o institucionalnom, organizacionom i pravnom okviru izvršenja alternativnih sankcija, ali i budućnosti alternativnog kažnjavanja u Republici Srbiji.

O stanju ljudskih prava maloletnika u zatvorima govorio je Saša Aleksić, koordinator kancelarije Mreže CHRIS Valjevo, Ivana Šaković, koordinatorka pravnog tima Mreže CHRIS je ukratko predstavila izveštaj o realizaciji programa besplatne pravne pomoći tokom 2011. godine,  program javnog zastupanja Mreže CHRIS za smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom predstavila je Jelena Petrović, dok je Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS predstavio svoj deo istraživanja na temu položaja etničkih i nacionalnih manjina, i njihovu socijalnu i pravnu zaštitu u Srbiji.