Aktivisti za ljudska prava iz Burme u poseti Mreži CHRIS

2278

U utorak, 2. jula, u Medija centru u Nišu, Mrežu  odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetila je grupa advokata i aktivista  za ljudska prava iz Mijanmara (Burma). Oni se nalaze u studijskoj poseti Beogradu u organizaciji Civil right defenders tokom koje će obići nekoliko nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i informisati se o procesu tranzicione pravde u Srbiji i regionu.

Aung Htoo, vođa delegacije iz Burme kaže da ovom prilikom pokušavaju da stvore sliku demokratskih promena u Srbiji  i da su im potrebna iskustva našeg nevladinog sektora u oblasti zaštite ljudskih prava. U Mijanmaru je na snazi vojna diktakura ali pojedine organizacije i aktivisti za zaštitu ljudskih prava se makar pretvaraju da su u toku demokratske promene. Od pre dve godine krenulo se ka demokratskim promenama što je najveća zasluga međunarodne zajednice a i samih građana. Početak demokratskih promena vidimo kroz  vladavinu prava jer bez toga nema privrednog razvitka zemlje. Kada bi kod nas postojala institucija za pružanje besplatne pravne pomoći građani bi se ohrabrili i počela bi transformacija društva na jedan miran način, kaže Htoo.

Advokatica Daw Moe Aye kaže da gledajući prethodne režime i bivšu Jugoslaviju, u Srbiji je jako razvijena pravna struktura dok njima to nedostaje. Njihovo stanovništvo je jako ranjivo i ugroženo kada su u pitanju povrede ljudskih prava. Privredna i socijalna situacija u Srbiji je mnogo bolja nego u njihovoj zemlji. U periodu  između  1948. i 1970. godine Mijanmar (Burma) je bila najbogatija zemlja jugoistočne Azije a sada jedna od najsiromašnijih. Iako postoji mnogo nevladinih organizacija skoro ni jedna se ne bavi zaštitom ljudskih prava i oni bi želeli da se to promeni.

Rad i aktivnosti Mreže CHRIS predstavili su Dragan Đorđević, koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Milan Krstev, koordinator pravnika Mreže CHRIS, Bratislav Todorović, advokat CHRIS kancelarije u Nišu i Dušan Prvulović, koordinator CHRIS kancelarije u Negotinu.

Dragan Đorđević, koordinator Mreže CHRIS izuzetno je zadovoljan što su zagovarači poštovanja ljudskih prava iz ove nama daleke zemlje, osim Beograda posetili i Niš i što su izabrali Mrežu CHRIS kao nevladinu organizaciju od koje mogu nešto da nauče.

Delegaciji iz Mijanmara predstavljen je rad Mreže CHRIS od osnivanja do danas. Posebno se insistiralo na tome da CHRIS ima svoju stalnu advokatsku postavku koju čini 17 advokata koji su postali prepoznatljivi kako domaćim tako i inostranim pravosudnim organima kao advokati koji se bave zaštitom ljudskih prava. Proteklih 13 godina mnogo smo radili na širenju Mreže, obaveštavanju javnosti i više od 50% zastupanja pred sudovima ticalo se grupa i pojedinaca iz onih mesta u kojima naša organizacija nema kancelariju, kaže Dragan Đorđević.

Narodne novine – Advokati Burme uče od srpskog nevladinog sektora