Dodela godišnjih nagrada za borbu protiv diskriminacije i predstavljanje izveštaja o diskriminaciji za 2012. godinu

2127

 

Koalicija protiv diskriminacije poziva Vas da u petak 05. jula 2013. godine, sa početkom u 12 časova, u Medija centru, Terazije 3, I sprat, prisustvujete predstavljanju godišnjeg Izveštaja o diskriminaciji u Srbiji za 2012. godinu i Dodeli nagrada za borbu protiv diskriminacije za 2012. godinu.

O izveštaju će govoriti dr Saša Gajin, koordinator Koalicije protiv dikriminacije i Dragan Đorđević, koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS dok će nagrade za borbu protiv diskriminacije  uručiti Izvestilac Evropskog Parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.

Koalicija protiv diskriminacije je ustanovila “Godišnju nagradu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2012. godine dostavili pojedinci i organizacije.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Pozivno pismo – Dodela nagrada, KPD 2012

Invitation – Annual Awards for Fight Against Discrimination – 2012