Dodeljene godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije i predstavljen izveštaj o diskriminaciji za 2012. godinu

2223

Predstavnici koalicije za diskrminaciju, 5. jula 2013. godine, u Medija centru u Beogradu, predstavili su godišnji Izveštaj o diskriminaciji u Srbiji za 2012. godinu i dodelili nagrade za borbu protiv diskriminacije za 2012. godinu.

O izveštaju su govorili dr Saša Gajin, koordinator Koalicije protiv diskriminacije i Dragan Đorđević koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.
Urednik izveštaja Saša Gajin je na konferenciji za novinare ukazao da na diskriminaciju nisu imuni oni koji obavljaju javnu vlast na svim nivoima i da diskriminacija nije jedini problem sa kojim se srpsko društvo suočava. “Skoro smo imali priliku da po ko zna koji put vidimo kako izgleda pokušaj da se u jednom važnom segmentu ostvarivanja ljudskih prava, kao što je medijsko zakonodavstvo, pokušava organizovanje tajnog rada na izradi tajnih zakona”, istakaoje Gajin. On je naglasio i da duži niz godina nije moguće doneti Zakon o pravu na besplatnu pravnu pomoć.

Predstavnik Mreže odbora za ljudska prava Dragan Đorđević naglasio je da  izveštaj za 2012. godinu nedvosmisleno potvrđuje da je diskriminacija u Srbiji široko rasprostranjena. Ovaj izveštaj još jednom pokazuje da su diskriminaciji najviše izloženi pripadnici LGBT populacije, Romi i osobe sa invaliditetom, ukazao je Đorđević. U izveštaju se ističe da najdrastičniji primer ugrožavanja prava LGBT  populacije predstavlja zabrana prošlogodišnje Parade ponosa. Navodi se da je  protekle godine zabeležen porast slučajeva diskriminacije osoba sa  invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina, posebno romske i vlaške. U izveštaju Koalicija protiv diskriminacije je naglašena i diskriminacija studenata sa invaliditetom, posebno pri smeštaju u studentske domove i dodeljivanju stipendija grada Beograda. Zabeležena je i diskriminacija u slučajevima iseljenja dva neformalna romska naselja u Beogradu u bloku 72 i u naselju Belvil, problemi sa kojima se Romi suočavali u ostvarenju prava na lična dokumenta i segregacija romske dece u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Nišu. Ističe se da je prošle godine  govor mržnje prema pripadnicima nacionalnih manjina, posebno Roma, bio veoma rasprostranjen i da su u tome učestvovale i neke javne ličnosti, poput gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.

Smatram da je Zakon protiv diskriminacije koji je usvojen u martu 2009. godine, a čiji je predlog potekao upravo od članica ove Koalicije, jedan od ključnih zakona iz oblasti ljudskih prava koji je usvojen posle demokratskih promena. Iako se možda ne čini kao prioritet, Srbija mora da nastavi sa usvajanjem zakona koji se tiču ranjivih grupa, rekao je Izvestilac Evropskog Parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Zakonima se mora postaviti minimum standarda, međunarodni standardi moraju u potpunosti biti  poštovani, a Vlada mora jasno unapređivati već postojeća prava nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, Roma, LGBT zajednice, ali i istražiti napade na pripadnike malih verskih zajednica o kojima gotovo niko i ne govori. Kao i u svakoj oblasti, posla je mnogo, ali brz napredak je moguć. Čeka nas rešavanje mnogih problema i ja ću raditi i sa vama i sa Vladom Srbije kako bi doprineli rešavanju ovih pitanja, rekao je Jeko Kacin.

Nakon predstavljanja izveštaja uručene su “Nagrade za borbu protiv diskriminacije” onim pojedinicima koji su po oceni članica Koalicije bitno doprineli borbi protiv diskriminacije u Srbiji tokom 2012. godine. Nagrade dobitnicima uručio je Izvestilac Evropskog Parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Ove godine, u kategoriji javna vlast nagrada je dodeljena OŠ “Dragojlo Dudić”, Inicijativi mladih za ljudska prava u kategoriji organizacija civilnog društva, u kategoriji mediji, nagrada je dodeljena Bobanu Karoviću, novinaru dnevnog lista Danas, u kategoriji biznis sektor  Ipsos Strategic Marketing-u, dok je u kategoriji javne ličnosti nagradu za borbu protiv diskriminacije dobio šef delegacije Evropske Unije u Srbiji Vincent Degert.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Diskriminacija u Srbiji 2012 – izveštaj koalicije protiv diskriminacije

RTS – LGBT i Romi najviše diskriminisani

Beta – Ko je najviše diskriminisan u Srbiji