Prezentacija Priručnika “Nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina” u Nišu

2166

Vojvođanski centar za ljudska prava/kancelarija Mreže CHRIS u Novom Sadu, organizovala je prezentaciju Priručnika “Nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina” u Nišu. Prezentacija je održana 15. juna 2012. godine, sa početkom u 16.00 časova u u Hotelu Tami Residence.

Ovo je druga u nizu prezentacija, koju organizuje Vojvođanski centar za ljudska prava, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i učešće Misije OEBS-a u Srbiji, a skupu su prisustvovali  predstavnici bugarskog, romskog i vlaškog nacionalnog saveta, predstavnici lokalnih samouprava Dimitrovgrad, Bosilegrad, Babušnica, Zaječar, Petrovac na Mlavi i Niš, kao i direktori škola u kojima se nastava izvodi na jezicima pomenutih nacionalnih manjina. Prva prezentacija je  održana u Novom Sadu (8-10. jun 2012), a naredne će se održati u Bujanovcu, Subotici, Pančevu i Novom Pazaru. S obzirom na povezanost vaših aktivnosti i delovanja u oblasti života, kulture, tradicije i obrazovanja nacionalnih manjina.

Priručnik je publikovala Misija OEBS-a uz finasijsu pomoć Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu i pomoć tima stručnjakinja i stručnjaka iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika. Cilj Priručnika je da  pruži odgovore na pitanja o mandatu saveta u identifikovanju i razvoju strateških prioriteta i da pomogne pri tumačenju relevantnih propisa. Promociju Priručnika su prvobitno organizovali Misija OEBS-a i Vojvođanski centar za ljudska prava, 10. decembra 2011. godine u Novom Sadu, a tom prilikom, skupu su prisustvovali predsednici gotovo svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Nakon apela učesnika skupa da se Priručnik distribuira što većem broju i ostalih članova nacionalnih saveta, Misija OEBS-a je odlučila da Priručnike distribuira na šest tematskih seminara, koje organizuje Vojvođanski centar za ljudska prava uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i učešće Misije OEBS-a u Novom Sadu, Nišu, Bujanovcu, Subotici, Pančevu i Novom Pazaru.

U tom cilju, predviđeno je da stručnjaci koji su radili na izradi Priručnika, bliže upoznaju predstavnike odbora za  obrazovanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisama i informisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predstavnike lokalnih vlasti o nadležnostima nacionalnih saveta i odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u cilju ‘dobre uprave’ nacionalnih saveta i njihovog razvoju kao glavnih predstavničkih tela manjinskih zajednica u Srbiji.