Sastanak Mreže organizacija osoba sa invaliditetom i Odbora za ljudska prava Niš

2085

Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u  borbi protiv institucionalne  diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki.

Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

U okviru projekta „Ljudi i raskršća“, u četvrtak, 15.06.2012. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Udruženja distrofičara u Nišu održan je sastanak na kome su učestvovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom grada Niša i predstavnici Odbora za ljudska prava Niš. Sastanak je održan u cilju dalje realizacije projekta u smislu pravnog zastupanja osoba sa invaliditetom od strane pravnog tima Odbora za ljudska prava Niš. Tom prilikom bilo je reči o daljim aktivnostima na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, a naročita pažnja usmerena je na podnošenje pritužbi Poverenici za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kada je pristupačnost javnih objekata u pitanju.