Prestati sa pozivanjem na odgovornost zbog ukazivanja na kršenje ljudskih prava

2070

Povodom privođenja Belgzima Kamberija, Predsednika Odbora za ljudska prava u Bujanovcu, apelujemo na Osnovno Javno Tužilaštvo u Vranju da bez odlaganja prekine postupak i krivično gonjenje onih građana koji ukazuju na kršenje ljudskih prava i diskriminaciju.

Osnovno Javno Tužilaštvo u Vranju je pokrenulo postupak protiv Belgzima Kamberija nakon postavljanja bilborda sa stilizovanom diplomom ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića. Bilbord je postavljen tokom protesta zbog nepriznavanja diploma Univerziteta u Prištini i na njemu je bila ispisana ocena „nedovoljan“ za ministra Markovića iz navodnog predmeta „ljudska i manjinska prava“.

Na bilbordu je pisalo i da je „na Pravnom fakultetu Univerziteta ’5. oktobar’ u Beogradu, student Milan Marković, dobio „opštu ocenu 10“ za nepoštovanja ljudskih prava građana Preševa, Bujanovca i Medveđe“. Zbog ovog bilborda pokrenut je postupak za krivično delo „Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti“, za koje je zaprećena kazna zatvora do jedne godine.

Više od 5 meseci posle postavljanja i uklanjanja bilborda, 31. maja 2011. godine, policija je Predsedniku Odbora za ljudska prava uručila poziv da bude saslušan kao osumnjičeni, a istog trenutka i zahtevala da pođe sa njima na saslušanje. Belgzim Kamberi je u policiji ispitivan o detaljima postavljanja bilborda i zatim je pušten.

Iako je ministar Milan Marković u dopisu Tužilaštvu i pismenoj izjavi medijima posle privođenja Belgzima Kamberija istakao da ga rečenica koja se nalazila na bilbordu ne vređa i da ne želi da se postupak vodi, zahtevamo da Tužilaštvo i svi drugi državni organi prekinu sa pravnim postupcima i drugim pritiscima na građane koji na kršenje ljudskih prava (u ovom slučaju diskriminaciju) ukazuju koristeći osnovno ljudsko pravo na slobodu izražavanja.

Zahtevamo da se utvrdi odgovornost tužilaštva i drugih koji su omogućili da se ovakav postupak vodi, budući da je iz sadržaja poruke na bilbordu potpuno jasno da njime nije izvršeno nijedno krivično delo niti prekršaj. Privođenje Predsednika Odbora za ljudska prava u Bujanovcu predstavlja kršenje zabrane pozivanja na odgovornost (viktimizacije), koja je predviđena članom 9. Zakona o zabrani diskriminacije i drugim domaćim i  međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava.

Od Tužilaštva očekujemo da brzo i adekvatno reaguje u slučajevima kada su počinjeni akti nasilja i diskriminacije prema građanima Srbiju zbog nekog njihovog ličnog svojstva i da u ovim postupcima sarađuje sa braniteljima ljudskih prava,  a ne da vodi postupke protiv njih zbog ukazivanja na slučajeve diskriminacije.

Saopštenje potpisuju:

1. Članice Koalicije protiv diskriminacije:
Centar za unapređivanje pravnih studija
Civil Rights Defenders
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network)
Udruženje studenata sa hendikepom
Gayten LGBT
PRAXIS
Regionalni centar za manjine
2.  YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava
3.  Inicijativa mladih za ljudska prava
4.  Fond za humanitarno pravo
5.  Centar za kulturnu dekontaminaciju
6.  Žene u crnom

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.