Press konferencija – 6. jun 2011. godine,12h, Medija centar Beograd

2162

Koalicija protiv diskriminacije zajedno sa partnerskim organizacijama, zahteva da se utvrdi odgovornost onih koji su omogućili da se vodi postupak protiv Belgzima Kamberija nakon postavljanja bilborda sa stilizovanom diplomom ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića.

Bilbord je postavljen tokom protesta zbog nepriznavanja diploma Univerziteta u Prištini i na njemu je bila ispisana ocena „nedovoljan“ za ministra Markovića iz navodnog predmeta „ljudska i manjinska prava“. Na bilbordu je pisalo i da je „na Pravnom fakultetu Univerziteta ’5. oktobar’ u Beogradu, student Milan Marković, dobio „opštu ocenu 10“ za nepoštovanja ljudskih prava građana Preševa, Bujanovca i Medveđe“. Zbog ovog bilborda pokrenut je postupak za krivično delo „Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti“, za koje je zaprećena kazna zatvora do jedne godine.
Više od 5 meseci posle postavljanja i uklanjanja bilborda, 30. maja 2011. godine, policija je Predsedniku Odbora za ljudska prava uručila poziv da bude saslušan kao osumnjičeni, a istog trenutka i zahtevala da pođe sa njima na saslušanje. Belgzim Kamberi je u policiji ispitivan o detaljima postavljanja bilborda i zatim je pušten.

Privođenje Predsednika Odbora za ljudska prava u Bujanovcu predstavlja kršenje zabrane pozivanja na odgovornost (viktimizacije), koja je predviđena članom 9. Zakona o zabrani diskriminacije i drugim domaćim i međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava.

Tim povodom u ponedeljak, 6. juna 2011. godine, u 12h u srednjoj sali Medija centra, Terazije 3/I govoriće:
1. Belgzim Kamberi, Predsednik Odbora za ljudska prava u Bujanovcu
2. Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo
3. Maja Mićić, Inicijativa mladih za ljudska prava
4. mr Goran Miletić, Civil Rights Defenders
5. dr Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.