Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u Negotinu

10598

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Dragan Đorđević, koordinator mreže CHRIS i Igor Zmitrovich, stručni saradnik mreže CHRIS   su u četvrtak, 02. juna 2011. godine posetili kancelariju Mreže CHRIS u Negotinu, kako bi razgovarali o položaju Vlaha i Rumuna u istočnoj Srbiji.

U Negotinu su održana tri sastanka sa predstavnicima vlaške zajednice, vlaško/rumunske i rumunske zajednice o položaju, pravima navedenih zajednica kao i o glavnim problemima.  Tokom sastanaka bilo je reči o upotrebi maternjeg jezika u školama, političkom učešću kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.