“Uklonimo barijere – jednakost za sve” – obilazak škola prioritetnih za adaptaciju

2163

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2012. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U cilju realizacije projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“ predstavnici Odbora za ljudska prava iz Niša, Udruženja distrofičara Niša i nadležnih iz Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport grada Niša su, dana 09.01.2012. obišli dve osnovne i jednu srednju školu na teritoriji grada Niša, sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri je potrebno vršiti adaptaciju istih da bi se prilagodile potrebama dece sa nekim od oblika invaliditeta.

Selekcija škola izvršena je u skladu sa listom prioriteta škola za adaptaciju koja je nadležnoj upravi dostavljena neposredno pred novogodišnje praznike, a koju su sačinili predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom iz Niša.

Tom prilikom izvršen je obilazak Mašinsko- tehničke škole „15.Maj“ iz Niša u okviru koje je konstatovano da je prioritet rekonstrukcija toaleta koji apsolutno ne odgovara potrebama đaka sa invaliditetom i izgradnja lifta ili podizne platforme koja bi omogućila nesmetano vertikalno kretanje đaka kroz školu koja se nalazi na drugom spratu zgrade.

Druga škola u okviru koje je vršen obilazak je osnovna škola „Sreten Mladenović Mika“ gde je elementarni problem nemogućnost da deca sa invaliditetom posećuju kabinetsku nastavu na spratu škole, te je konstatovano da je ugradnja lifta ili podizne platforme prioritet, uz takođe adaptaciju toaleta.

Slična situacija viđena je i u osnovnoj školi „Kralj Petar“ u okviru koje je konstatovano da ne postoji pristupna rampa na ulazu u školu, da toalet nije prilagođen potrebama dece sa invaliditetom kao i problem nepostojanja lifta u okviru škole što onemogućava posećivanje kabinetske nastave deci sa invaliditetom.