Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u O.Š. “Sreten Mladenović Mika”

2273

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje jednogodišnji projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji, sa osvrtom na obrazovanje romske dece u školama.

Predstavnici Mreže Chris su u utorak, 09. novembra 2010. godine, u okviru istraživanja koje sprovodi Alla Leukavets, stručni saradnik Mreže CHRIS, imali sastanak u osnovnoj školi “Sreten Mladenović Mika” sa Suzanom Popović Ickovski, direktorkom škole.

Povod sastanka je, između ostalog i postojanje pedagoškog asistenta u školi “Sreten Mladenović Mika” koji pomaže kako romskim tako i ostalim učenicima kojima je neophodna pomoć u praćenju nastave. Takođe, bilo je reči i o formiranju inkluzivnog tima pred početak nove školske godine, a u cilju inkluzivnog obrazovanja dece.