Praksa na polju ljudskih prava – sastanak u NVO Protecta u Nišu

2111

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Predstavnici Mreže CHRIS, Igor Zmitrovich i Milan Krstev  su u petak, 26. avgusta 2011. godine održali sastanak sa Aleksandrom Asprovskom i Milanom Petrovićem, članovima Centra za razvoj građanskog društva Protecta u Nišu. Na početku, predstavnici NVO Protecta su ukratko upoznali pravnika istraživača Mreže CHRIS sa misijom, vizijom kao i ciljevima NVO Protecte, ali i sa aktuelnim i realizovanim projektima prekogranične saradnje. Posebna pažnja na sastanku je bila usmerena na aktivnosti NVO Protecte po pitanju zaštite izbeglih i raseljenih lica, gde se posebno izdvojila tema o socijalnoj integraciji pripadnika romske zajednice u Srbiji.