XIV sednica Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom gradonačelnika grada Niša

2104

Odbor za ljudska prava Niš prisustvovao je XIV sednici Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom gradonačelnika grada Niša, održanoj u sredu, 17. avgusta 2011. sa početkom u 10h, u Gradskoj kući, ul. 7. juli br. 2.

Dnevni red Sednice Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom  bio je:

 –  Novi model saradnje zdravstvenih ustanova i apotekarske ustanove, u cilju efikasnijeg i lakšeg ostvarivanja prava primarne zdravstvene zaštite   osoba sa invaliditetom
–   Prezentacija projekta “Za zdravu i čistu životnu i radnu sredinu”
–   Implementacija projekta uklanjanja arhitektonskih barijera u gradu – 3.000.000 dinara

U prošloj i ovoj godini predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom je na svaku sednicu pozivao i predstavnike Odbora za ljudska prava  kako bi informisali Savet o  aktivnostima na uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom. Ova sednica Saveta je druga sednica zaredom na  kojoj se razgovaralo o implementaciji budžetske odluke i sredstava namenjih za početak uklanjanjaq arhitektonskih barijera u Nišu. Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš je još jednom kratko prezentovao  aktivnosti Odbora i članova Mreže u okviru projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“,  koji su realizovan tokom 2010 godine, a takođe je prisutne članove saveta  upoznao sa dosadašnjim aktivnostima  na monitoringu  realizacije  budžetskih sredstava grada Niša za 2011.godinu opredeljenih  za početak uklanjanja arhitetktonskih barijera. Svi članovi Saveta su upoznati sa listom  prioriteta ulica i ustanova koje nisu pristupačne, a koju su  Odbor za ljudska prava i organizacije članice Mreže sačinile  i poslale Upravi za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj.

Predlog prioriteta za uklanjanje arhitektonskih barijera