Praksa na polju ljudskih prava – sastanak sa predsednikom Saveta za ljudska i manjinska prava grada Niša

2173

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Predstavnici Mreže CHRIS, Igor Zmitrovich i Jelena Petrović  su u ponedeljak, 30. maja 2011. godine održali sastanak sa g-dinom Alijom Saćipović, predsednikom Saveta za ljudska i manjinska prava grada Niša i članom Nacionalnog Saveta Romske nacionalne manjine.

Na samom početku, g-din Saćipović je predstavio samu strukturu kao i funkcije Saveta za ljudska i manjinska prava grada Niša. U daljem razgovoru bilo je reči o položaju Romske nacionalne manjine u Nišu, gde je g-din Saćipović naročito istakao važnost obrazovanja kao ključni deo integracije u društvo. Takođe, istaknute su i afirmativne mere vlasti u poboljšanju položaja romske zajednice, naročito u sferi obrazovanja.