Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji – Okrugli sto u Valjevu

2115

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 13. februara 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Valjevo, kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu,  okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnihsankcija i mera u Republici Srbiji

Osnovi cilj okruglog stola   bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Takođe, cilj skupa bio je  pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

Izveštaj i preporuke o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji predstavio Saša Aleksić, koordinator Mreže CHRIS u Valjevu, a tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije  predstavnici sudova, advokature, organizacija civilnog društva, Kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija u Valjevu  i medija, dodatno su obrazloženi  ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Podrška primeni alternativnih sankcija i mera
u Srbiji – Izveštaj i preporuke

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji, a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.