Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji – Okrugli sto u Nišu

2111

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 12. februara 2019. godine u sali Media Reform Centra  Niš okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. 

Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Takođe, cilj skupa bio je  pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

Izveštaj i preporuke je  nakon uvodnog  obraćanja Dragana Đorđevića  koordinatora Mreže CHRIS predstavila Maja Kamenov, pravnica kancelarije Mreže CHRIS u Nišu, a tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije  dvadesetak predstavnika sudova, tužilaštava, Kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija u Nišu, advokature, organizacija civilnog društva i medija, dodatno su obrazloženi  ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji, a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

Danas, Alternativna sankcija za svakog desetog osuđenika u Srbiji
RTV BelleAmie, Kazne zatvora za “lakša” krivična dela zameniti alternativnim sankcijama
Medijska Kutija, ISTRAŽIVANJE MREŽE CHRIS: SUDOVI U SRBIJI NEDOVOLJNO IZRIČU ALTERNATIVNE SAKCIJE
Niške Vesti, Više od 5.000 zatvorskih kazni u Srbiji imalo alternativu