Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS – aktivnosti u Valjevu

2145

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS – kancelarija u Valjevu,  organizovali su 17. novembra  razgovor sa stanovnicima naselja Balačka u Valjevu. Tom prilikom građani naselja Balačka su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, a ujedno su informisani i o besplatnom call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS. Ovo je nastavak aktivnosti u 2017.godini na pružanju besplatne pravne pomoći predstavnicima Romske zajednice, sa posebnom pažnjom na moguće slučajeve raznih oblika diskriminacije.

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS i ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji, njihovo unapređenje i zaštitu, posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Mreža CHRIS ovim aktivnostima želi da pomogne građanima Srbije koji spadaju u jednu od najdiskriminisanijih društevnih grupa, omogući veći pristup pravdi romskoj zajednici, i između ostalog umanji ugrožavanje ljudskih prava koji su posledica nepostojanja sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).