Bolje razumevanje efekata alternativnih sankcija – BREAS

2156

Odbor za ljudska prava Valjevo, kancelarija Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovo je 10. I 11. Novembra 2017. Godine u Vrnjačkoj Banji radionicu pod nazivom “Identifikacija  spornih situacija u radu i mogući načini rešavanja u primeni vanzavodskih mera i sankcija”.

Radionica je organizovana u okviru realizacije projekta  Bolje razumevanje efekata alternativnih sankcija – BREAS. Radionici je prethodilo istraživanje sprovedeno u Valjevu, Šapcu, Užicu i Kragujevcu, koje je predstavljeno na radionici predstavnicima 12 kancelarija službe za izvršenje vanzavodskih mera i sankcija u Srbiji.

Jedan od ciljeva projekta BREAS je da na  osnovu ovog istraživanja a zatim i u neposrednom kontaktu sa predstavnicima sudske vlasti i policije, osvetlimo trenutno stanje u sistemu izvršenja vanzavodskih mera i sankcija. Boljim razumevanjem efekata alternativnih sankcija stvaraju se preduslovi za prevazilaženje određenih slabosti i nedostataka koje u sistemu postoje, što će, svakako, doprineti još boljem i kvalitetnijem radu povereničkih službi i celokupnog sistema vanzavodskih sankcija i mera.

Projekat BREAS se sprovodi zahvaljujući razumevanju i podršci Open Society Foundations.

Efekti alternativnih sankcija I mera iz ugla povereničke službe